Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stille Omgang op Kathedraal TV

Pastoor Bernard Zweers vertelt

gepubliceerd: donderdag, 17 maart 2022

19 maart 2022: voor het eerst sinds de uitbraak van de corona­pan­de­mie zal de Stille Omgang in Am­ster­dam weer plaats­vin­den. Die pro­ces­sie is ter ge­dach­te­nis aan een eucha­ris­tisch won­der dat de ge­schie­de­nis van Am­ster­dam, en daar­mee van Neder­land, voor­goed heeft veran­derd: het Mirakel van Am­ster­dam.

Het Mirakel van Am­ster­dam was een Eucha­ris­tisch won­der dat gebeurde op 13 maart 1545, in een woning in het hartje van Am­ster­dam in de Kalver­straat. Later verrees op deze plek een bede­vaarts­ka­pel: de Heilige Stede. Die werd in 1908 - onder protest - afgebroken.

In Haar­lem­mer­liede staat in de pastorietuin een steen van de Heilige Stede. Van oudsher heeft de pa­ro­chie aldaar een band met het Mirakel van Am­ster­dam. Pastoor Bernard Zweers ver­telt daarom over het Mirakel en plaatst het mid­den in de ge­schie­de­nis van onze hoofd­stad, Am­ster­dam. Het filmpje werd gemaakt door de vrij­wil­li­gers van samen­wer­kings­ver­band Meer­liede, en eer­der op hun kanaal ge­pu­bli­ceerd:

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose