Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stille Omgang in aangepaste vorm

Zaterdagavond 19 maart

gepubliceerd: woensdag, 16 maart 2022
foto: Wim Koopman
Stille Omgang 2019
Stille Omgang 2019

De Stille Omgang wordt dit jaar gelopen op zater­dag­avond 19 maart vanaf 20.30 uur. De deel­ne­mers wor­den eerst uit­ge­no­digd om deel te nemen aan een van de vier H. Missen die wor­den gevierd in de Begijnhof­ka­pel op het Spui en de H. Nicolaas­basi­liek aan de Prins Hendrik­kade.

Wie zich heeft aangemeld ont­vangt een e-mail met daarin de kerk en het tijdstip waarop men is uit­ge­no­digd. Als de groep maximaal vier personen telt, kan men zelf kiezen welke mis men bijwoont. Na de mis wordt in groepen gelopen volgens de route die al eeuwen­lang gelopen wordt. De startlo­ca­tie is af­han­ke­lijk van de kerk die men bezoekt: Het Spui (Begijnhof­ka­pel) of Prins Hendrik­kade 73 (Nicolaas Basiliek). Men kan zich aanmel­den via een formulier op de web­si­te:

Jaar­in­ten­tie

God lijkt ver van de stad, maar God woont in haar mid­den.
Hij blijft ons zoeken waar dan ook.

Eucha­ris­tie­vie­ringen

Kerk tijdstip H.Mis begin Stille Omgang
Begijnhof­ka­pel 19.30 uur circa 20.30 uur
Nicolaas Basiliek 20.30 uur circa 21.30 uur
Begijnhof­ka­pel 21.00 uur circa 22.00 uur
Nicolaas Basiliek 22.30 uur circa 23.30 uur

Prak­tische zaken

 • Tijdens de omgang is men stil.
 • De groepen wor­den begeleid door vrij­wil­li­gers van onze organi­sa­tie en lopen voor en achteraan de groepen. Wij vragen u vrien­de­lijk hun aan­wij­zingen te volgen.
 • Er is geen uiter­lijk ver­toon (geen reli­gi­euze afbeel­dingen, pamfletten of vlaggen).
 • Men loopt maximaal met drie personen naast elkaar en in de smalle straten (Warmoes­straat en de Nes) maximaal twee.
 • Kijk voor de laatste mede­de­lingen op de web­si­te: www.stille-omgang.nl
 • Er is dit jaar geen speciale sanitaire voor­zie­ning; voor toiletten bent u aangewezen op
  de horeca.
 • Voor vragen op de avond zelf is er altijd iemand op het Spui aanwe­zig, herken­baar aan
  een hesje met ‘Stille Omgang’ op de rug.

Jon­ge­ren­pro­gramma alterna­tief

Omdat het tra­di­tio­nele jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille Omgang dit jaar niet wordt geor­ga­ni­seerd heeft de jon­ge­ren­af­de­ling van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een alterna­tief voor het jon­ge­ren­pro­gramma. Dus eerst een pelgrims­tocht naar Am­ster­dam en daarna de Stille Omgang lopen!

Van Haar­lem naar Am­ster­dam

Pelgrimstocht naar de Stille OmgangWe gaan op pelgrims­tocht naar de Stille Omgang toe. Jij kan met óns mee­lo­pen vanaf de Sint Bavo ka­the­draal in Haar­lem naar de Sint Nicolaas Basiliek in Am­ster­dam. Mocht je een pelgrims­tocht van 25 km te veel vin­den? Dan kun je alsnog meebid­den in de Stille omgang. In dat geval zien we elkaar in de H. Mis in de Sint Nicolaas basiliek en getuigen we daarna van het Eucha­ris­tisch won­der, Het Mirakel van Am­ster­dam, tij­dens de Stille Omgang.

De pelgrims­tocht

Op 19 maart zullen we om 12.30 uur verzamelen bij de Sint Bavo ka­the­draal te Haar­lem en zullen we pel­gri­meren naar de Sint Nicolaas Basiliek in Am­ster­dam waar we ge­za­men­lijk de H. Mis vieren en daarna de Stille Omgang bid­den en wan­de­len. Wij zorgen voor de lunch, het avondeten, wat drinken en de tussendoortjes. Wel vragen we je om zelf ver­voer te regelen naar de ka­the­draal toe en wederom naar huis toe.

De route is maar liefst 25 km lang, een échte uit­daging. Verzin daarom een intentie voor jezelf waarom jij deze pelgrims­tocht maakt. Loop jij hem voor jouw zieke oma of een ander ziek familielid of voor jouw pa­ro­chie? Aan jou de keus en dan zien wij je daar!

Aanmel­den

Wat is de Stille Omgang?

Stille OmgangDe Stille Omgang is een route die door Am­ster­dam wordt gelopen om het Mirakel van Am­ster­dam te her­denken. Dit mirakel vond plaats op 15 maart 1345. Een zieke man kreeg thuis door een pries­ter de H. Communie uit­gereikt, de man nut­tigde het Lichaam van Christus en moest even later door zijn ziekte braken. Het braaksel, met daarin het Aller­hei­ligste, werd in het haardvuur gegooid. De volgende dag werd dui­de­lijk dat de Hostie niet ver­teerd was door het lichaam en ook niet verbrand was door het vuur. De pries­ter haalde het Aller­hei­ligste Sacra­ment op en bracht het naar de Sint Nicolaas­kerk.

Door een vondst in 1881 werd de route die de pries­ter des­tijds heeft afgelegd met het Aller­hei­ligste ontdekt, dit is tevens het jaar dat de traditie van de Stille Omgang is be­gon­nen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose