Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Cursus Assistent in de liturgie

Vanaf 2 april aan het Bonifatiusinstituut

gepubliceerd: maandag, 7 maart 2022
foto: Wim Koopman
Cursus Assistent in de liturgie

Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut start weer met het or­ga­ni­se­ren van cursussen (voor het eerst sinds het begin van de corona­pan­de­mie). Dit voor­jaar wordt de cursus Assis­tent in de li­tur­gie aan­ge­bo­den, die zal wor­den ver­zorgd door vica­ris Bruggink en pastoor Bun­scho­ten.

Doel­groep

De cursus is ook zeer nut­tig voor hen, die zorg dragen voor de vor­ming van mis­die­naars en voor degenen, die in aanmer­king komen voor de zen­ding van bui­ten­ge­woon be­die­naar van de Heilige Communie. Deze zen­ding is bedoeld voor hen die de zieken­com­mu­nie ver­zorgen of in bui­ten­ge­wone omstan­dig­he­den in een eucha­ris­tie­vie­ring de communie uitreiken. De assis­tenten zijn in de vie­rin­gen niet de eindverant­woor­de­lijke, maar vervullen een dienende rol ten opzichte van de cele­brant en de aanwe­zige gelo­vi­gen.

Vier bij­een­komsten

De cursus bestaat uit vier bij­een­komsten en is bedoeld voor hen die op diverse wijze assis­te­ren in de li­tur­gie en voor hen die bui­ten­ge­woon be­die­naar van de heilige communie willen wor­den. Aanmel­ding kan met een aanbeveling door de pastoor van uw pa­ro­chie.

info en aanmel­den
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose