Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Afscheid van de Amsterdamse Binnenstad

gepubliceerd: dinsdag, 11 januari 2011

Op zon­dag 9 januari heeft Mgr. Joop Stam afscheid geno­men als pastoor van de Nicolaas­paro­chie in Am­ster­dam. Na zeven jaar gaat de pastoor genieten van zijn welver­diende emeritaat, ofschoon hij heeft aange­ge­ven nog be­schik­baar te blijven voor li­tur­gische assis­tenties. Stam was eer­der pastoor in Am­ster­dam Oost en Oud West en tot voor enkele jaren terug deken van Am­ster­dam. Hij blijft proost van het Ka­the­draal Kapit­tel en lid van de pries­ter­raad.

De schei­dende pastoor ging zelf voor in een fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring, muzikaal onder­steund door de Capella Nicolai. In de volle Nicolaas­kerk bena­drukte Stam het belang van een eer­lijk en nabij pas­to­raat, omdat in het gelaat van ieder mens iets van Christus zicht­baar is. Aan­slui­tend vond in het nabij­ge­le­gen Barbizonho­tel een drukke receptie plaats, waarbij ook de Bis­schop de pastoor nog eens uit­druk­ke­lijk dankte voor zijn grote staat van dienst voor ons bisdom. De Haar­lemse Hulp­bis­schop, die bij de vie­ring en de receptie ook aanwe­zig was, zal de taak van admini­strator van de Nicolaas­paro­chie over­ne­men tot in opvol­ging is voor­zien. Deze benoe­ming tekent het belang dat de Bis­schop hecht aan deze bij­zon­dere plek in Am­ster­dam.

‘Hoffoto­graaf’ Steef Pardoen maakte de volgende uit­ge­breide fotoreportage.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose