Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bible Journaling workshop

Zaterdag 30 april - 10.15 uur - O.L.Vrouw ter Nood Heiloo

gepubliceerd: maandag, 7 maart 2022

Op zater­dag 30 april 2022 or­ga­ni­se­ren By Kris en Onze Lieve Vrouw Ter Nood een Work­shop Bible journaling in het gasthuis van het voor­ma­lig Juliana­kloos­ter te Heiloo. Het thema van de work­shop is dank­baar­heid.

Bible journaling

Bible journaling - vrij ver­taald naar: Bijbel ‘dag­boeken’ - is een nieuwe manier om de Bijbel te bena­de­ren. Bij de ac­ti­vi­teit wor­den Bijbel­tek­sten op een creatieve manier let­ter­lijk vormge­ge­ven met sier­lijke letters (ook bekend als hand­let­tering) en in­spi­re­rende quotes, teke­ningen, symbolen, stempels, sjablonen en stencils. Door de Bijbel­ver­halen op andere manier te lezen zal de bete­ke­nis op een nieuwe manier wor­den ervaren. Het door­drin­gen van de woor­den staat centraal, niet het eindre­sul­taat van het creatieve proces. De Bijbel opnieuw bete­ke­nis geven door de eeuwen­oude teksten te ver­beel­den werkt voor veel biblejournalers verrijkend.

Thema ‘vooruitkijken’

Het thema van de work­shop is ‘vooruitkijken’ en met creatieve ma­te­ri­alen zoals sjablonen, vellum inserts (semi-transparant vellen), knipsels, aquarelpotlo­den, fineliner, stempels, watercolor, tape en stickers gaat de groep aan de slag met het crea­tief vorm­ge­ven van Bijbel­tek­sten.

Pro­gram­ma

10.15 uur Ontvangst, koffie en thee
10:30 uur Start Work­shop Bible journaling
13:00 uur Lunch met soep, broodje, warme snack en salade
13:30 uur Vervolg Work­shop Bible journaling
15.00 uur Einde work­shop

Prak­tisch

bijbel of schets­boek: Bijbel Deel­ne­mers brengen hun eigen Bijbel mee. Bij voor­keur werkt de deel­ne­mer in een Bijbel met extra schrijf- en teken­ruim­te (verkrijg­baar op de webshop van www.biblejournaling.nl) of anders in een normale Bijbel en/of schets­boek.
Kosten work­shop: € 65 per persoon. Dit is inclusief: goodiebox met ma­te­ri­alen die voor work­shops nodig zijn: o.a.: lijmstick, rolletje dubbelzij­dig tape, groot sjabloon, micron fineliner, set met vellum, watercolor­kaart met zes dotjes Van Gogh watercolor en penseel; Koffie/thee/zoe­tig­heid en uit­ge­breide lunch.
aanmel­den: via de web­si­te www.bykris.nl - ac­ti­vi­teiten
dineren / over­nach­ten: Wil je blijven dineren en/of over­nach­ten in het Gas­ten­huis? In­for­meer bij het se­cre­ta­riaat voor de moge­lijk­he­den: info@olvter­nood.nl of tele­foon­num­mer (072) 505 12 88 onder vermel­ding van deelname van de work­shop Bible journaling.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose