Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vicaris-generaal wordt ere-kanunnik

gepubliceerd: dinsdag, 11 januari 2011
Vicaris-generaal mgr. Frans Kuttschrütter ontving in mei 2010 reeds het ereteken van verdienste van de Krijgsmacht
Vica­ris-generaal mgr. Frans Kuttschrütter
ont­ving in mei 2010 reeds het
ereteken van ver­dienste van de Krijgs­macht

Onder zeer grote belang­stelling is tij­dens de nieuw­jaars­receptie op 7 januari j.l. van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Militair Or­di­na­ri­aat in Neder­land, afscheid geno­men van de vica­ris-generaal van het laatst­genoemde bisdom: Mgr. Frans Kuttschrütter.

Bij gelegen­heid van dit afscheid heeft mgr. Jos Punt, die tevens leger­bis­schop is, de schei­dende vica­ris-generaal benoemd tot ere-kanun­nik van het Ka­the­draal Kapit­tel van Haar­lem. Mgr. Kuttschrütter heeft volgens de Bis­schop ‘nauw­ge­zet en met een goed gevoel voor humor zijn bestuur­lijke taken voor het Militair Or­di­na­ri­aat waar­gemaakt. Als oud-lucht­macht­aalmoeze­nier was hij al zeer gezien binnen het leger, maar als vica­ris-generaal heeft hij veel betekend voor de aal­moeze­niers en de mili­tai­ren van de gehele krijgs­macht’.

De overgrote belang­stelling bij dit afscheid was daar dan ook een uitdruk­kelijke onder­stre­ping van. De schei­dende vica­ris-generaal wordt opge­volgd door mgr. Alphons Wool­derink, die al als vica­ris aan het Militair Or­di­na­ri­aat verbon­den was en daarvoor als Hoofdkrijgs­mach­taal­moe­ze­nier.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose