Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Collecte voor hulp aan Oekra´ne

Zondag 6 maart

gepubliceerd: woensdag, 2 maart 2022

De Neder­landse bis­dom­men vragen de pa­ro­chies om zon­dag 6 maart te collec­te­ren voor hulp aan Oekraïne. De bis­schop­pen brengen hier­voor in deze vas­ten­tijd aller­eerst de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie onder de aan­dacht. Mgr. Van den Hout, bis­schop­re­fe­rent voor missie en ont­wik­ke­lingssamen­wer­king: ‘Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift’. 

Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie

Via het Europese katho­lie­ke caritasnet­werk helpt de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie met de opvang van de enorme stroom vluch­te­lingen. In Oekraïne én in de lan­den eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de vluch­te­lingen terecht kunnen. De caritas­orga­ni­sa­ties zorgen voor basis­voor­zie­ningen als schoon water, voedsel, kle­ding en onderdak. Bijdragen kunnen wor­den overgemaakt via de web­si­te van de Vas­ten­ac­tie of op het bankreke­ning­num­mer:

Kerk in Nood

Ook Stich­ting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. De pries­ters en reli­gi­euzen daar, vaak al jarenlang project­part­ners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in hun grote nood bij, maar kunnen dat alleen met fi­nan­ciële hulp:

Directe lijnen

Katho­lie­ke organi­sa­ties zoals de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie en Kerk in Nood hebben directe lijnen met de Kerk ter plaatse. Geven aan deze organi­sa­ties betekent dan ook recht­streeks hulp geven aan de mensen in Oekraïne.

Poolse pa­ro­chie Am­ster­dam

Aanstaande zon­dag 6 maart in de Poolse pa­ro­chie in Am­ster­dam zal de H. Mis voor vrede in Oekraïne wor­den gehou­den. De pastoor, die vele jaren in Oekraïne heeft gewerkt, wil nu ie­der­een uit­no­di­gen om voor dit land te bid­den. De Poolse pa­ro­chie wil Oekraïne steunen door middel van ver­banddozen/ EHBO koffers in te zamelen en die te doneren. De dozen kunnen in de vasten­pe­rio­de elke zon­dag om 12.00 naar de kerk gebracht wor­den.

  • Poolse pa­ro­chie
    Pieter Calandlaan 196
    1069 LA Am­ster­dam

Bidden en geven

Eerder riepen de bis­schop­pen al op om op woens­dag 2 maart te bid­den en te vasten voor vrede. Mgr. Van den Hout: ‘Laten we met elkaar de gift bij ons gebed voegen en ruim­har­tig geven voor al diegenen die in en vanuit Oekraïne door de oorlog ge­dwon­gen op de vlucht zijn. We geven aan organi­sa­ties met directe lijnen in het land zelf, kerken en ker­ke­lijke in­stel­lingen die daar al bezig zijn hulp te or­ga­ni­se­ren. Laten we hen daarin zo veel als moge­lijk onder­steunen.’

 

Oproep paus Franciscus om te bidden en te vasten voor de Oekraïne
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose