Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vier Pasen dit jaar weer in de kerk

Tips voor de Veertigdagentijd en Pasen op Vierpasen.nl

gepubliceerd: woensdag, 2 maart 2022

Vierpasen.nlOp Aswoens­dag, 2 maart gaat de web­si­te www.vierpasen.nl weer online. Met deze web­si­te roepen de Neder­landse bis­schop­pen samen met de pa­ro­chies op om Pasen 2022 weer in de kerk te vieren.

De corona­maat­re­gels zijn zo ver versoe­peld dat de pa­ro­chies met Pasen hun pa­ro­chi­anen weer vrijuit kunnen verwel­ko­men in de kerk. De web­si­te vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en in­spi­ra­tie, ook voor de Veer­tig­da­gen­tijd, de periode in voor­be­rei­ding op Pasen.

Een be­lang­rijke link op www.vierpasen.nl gaat naar de web­pa­gina ‘zoek pa­ro­chie’. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen vindt men het adres en de web­si­telink van de eigen pa­ro­chie. Op de pa­ro­chie­si­te is ver­vol­gens onder meer in het vie­rin­genrooster te zien waar en wanneer er wordt gevierd. Met name voor kerk­gan­gers die niet regel­ma­tig naar de kerk komen, kan dit heel behulp­zaam zijn.

Veer­tig­da­gen­tijd

Met de oproep Vier Pasen onder­streept de Rooms-Katho­lie­ke Kerk het belang om samen dit hoog­feest van de Ver­rij­ze­nis van Christus te vieren en ook de periode van voor­be­rei­ding bewust te beleven. De Veer­tig­da­gen­tijd, die begint op Aswoens­dag, is van oudsher een tijd van bid­den, vasten en boete doen. Voor­be­rei­den op Pasen kan bij­voor­beeld door mee te doen met het project van de Vas­ten­ac­tie: ‘Wandel voor een Ander’ maar ook door de bood­schap van paus Fran­cis­cus voor deze periode te over­denken en te bespreken met anderen.

Voor kin­de­ren is er op www.vierpasen.nl een kleurplaat te down­loa­den en ver­der helpt de site om de uitzen­ding van de Eucha­ris­tie via en op in­ter­net te vin­den, evenals het Paase­van­ge­lie op RKbijbel.nl. Gedurende de Veer­tig­da­gen­tijd wordt de site nog ver­der aan­ge­vuld met nieuwe links en downloads. Houd daarom ook de ko­men­de tijd www.vierpasen.nl in de gaten en doe mee: Vier Pasen!

 

Vierpasen.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose