Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Veertigdagentijd

Laten we niet moe worden goed te doen

gepubliceerd: zaterdag, 26 februari 2022

In zijn bood­schap voor de Veer­tig­da­gen­tijd 2022 laat paus Fran­cis­cus zich in­spi­re­ren door een brief van de apostel Paulus aan de Galaten. Paulus schrijft daar: “Laten we niet moede wor­den goed te doen: als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed doen aan allen” (Gal. 6, 9-10a).

De paus gaat in op het binnenhalen van de oogst, waaraan het zaaien voorafgaat. Het is God zelf die in de harten van de mensen de kiemen om goed te doen zaait. De oogst daar­van wordt al zicht­baar in de kleinste gebaren van goed doen voor een ander.

Ook de Veer­tig­da­gen­tijd is een guns­tige tijd om gehoor te geven aan de oproep om on­ver­moei­baar het goede te doen, want zegt de paus: ‘de Veer­tig­da­gen­tijd nodigt ons uit tot beke­ring, tot ver­an­de­ring van mentali­teit, zodat het leven zijn waar­heid en schoon­heid heeft, niet zozeer in het hebben als wel in het geven, niet zozeer in het vergaren als wel in het zaaien van het goede en het samen delen.’

Een tijd van ver­ge­ving

Paus Fran­cis­cus moe­digt de gelo­vi­gen aan om het goede te doen en zo ook te zaaien. ‘Laten wij in deze tijd van ver­ge­ving, steunend op de genade van God en de ge­meen­schap van de Kerk, niet moe wor­den het goede te zaaien. Het vasten maakt de bodem klaar, het bid­den besproeit, de liefde bemest. Wij hebben in het geloof de zeker­heid dat “als wij dit niet nalaten, wij te zijner tijd zullen oogsten” en dat wij, met de gave van de volhar­ding, de belofte zullen binnenhalen (vgl. Heb. 10, 36) tot heil van ons en de anderen (vgl. 1 Tim. 4, 16).
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose