Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stille Omgang gaat door!

Weliswaar in aangepast vorm

gepubliceerd: vrijdag, 18 februari 2022
foto: Wim Koopman
Stille Omgang 2019
Stille Omgang 2019

Gelukkig is het dit jaar weer moge­lijk om de Stille Omgang doorgang te laten vin­den. Omdat de ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len lang op zich lieten wachten zal dat wel in aan­ge­paste vorm zijn. Omdat het tra­di­tio­nele jon­ge­ren­pro­gramma niet doorgaat, is er voor het jon­ge­ren­pro­gramma een alterna­tief bedacht!

Zater­dag 19 maart

De Stille Omgang vind dit jaar plaats in de nacht van zater­dag 19 op zon­dag 20 maart.

Aan­ge­paste vorm

Door de stapsge­wij­ze ophef­fing van de beper­kingen die de over­heid heeft aan­ge­kon­digd, was het niet moge­lijk om de Stille Omgang in de normale vorm te or­ga­ni­se­ren. Een aantal voor­zie­ningen zijn geschrapt.

  • Er is geen toilet­wa­gen op het Spui en de Lutherse Kerk blijft dicht
  • Er staan geen lei­ders langs de route, maar er loopt per groep een lei­der van onze organi­sa­tie mee
  • Er zijn geen dranghekken
  • Het tijdstip van de missen wordt aan­ge­past op de ope­ningstij­den die vanuit de over­heid wor­den bepaald (slui­ting Horeca is van belang voor toilet­be­zoek)
  • Voor uw vei­lig­heid willen we de groepsgrootte beperken. Af­han­ke­lijk van de moge­lijk­he­den tussen de 5 en 20 man per groep.
  • We ont­moe­di­gen het reizen per bus, ook van­wege de vele weg­werk­zaam­he­den in het centrum rondom de route van de Stille Omgang
  • Reizi­gers wor­den geadviseerd om met de trein of Metro (Noord-Zuidlijn) de stad in- en uit te reizen.
  • Metro halte voor Spui (start Stille Omgang en Begijnhof­ka­pel) is Rokin
  • Metro of trein halte voor Nicolaas Basiliek is Centraal Station
  • Beste locatie voor parkeren auto is P+R Am­ster­dam Noord (S116), ook voor afzetten en ophalen evt reizi­gers per bus is Metro halte Am­ster­dam-Noord meest geschikt.

Aanmel­den

Mensen die deel willen nemen, kunnen zich opgeven op de web­si­te van het Gezel­schap Stille Omgang:

Jon­ge­ren­pro­gramma alterna­tief

Omdat het tra­di­tio­nele jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille Omgang dit jaar niet wordt geor­ga­ni­seerd heeft de jon­ge­ren­af­de­ling van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een alterna­tief voor het jon­ge­ren­pro­gramma. Dus eerst een pelgrims­tocht naar Am­ster­dam en daarna de Stille Omgang lopen!

Van Haar­lem naar Am­ster­dam

Pelgrimstocht naar de Stille OmgangWe gaan op pelgrims­tocht naar de Stille Omgang toe. Jij kan met óns mee­lo­pen vanaf de Sint Bavo ka­the­draal in Haar­lem naar de Sint Nicolaas Basiliek in Am­ster­dam. Mocht je een pelgrims­tocht van 25 km te veel vin­den? Dan kun je alsnog meebid­den in de Stille omgang. In dat geval zien we elkaar in de H. Mis in de Sint Nicolaas basiliek en getuigen we daarna van het Eucha­ris­tisch won­der, Het Mirakel van Am­ster­dam, tij­dens de Stille Omgang.

De pelgrims­tocht

Op 19 maart zullen we om 12.30 uur verzamelen bij de Sint Bavo ka­the­draal te Haar­lem en zullen we pel­gri­meren naar de Sint Nicolaas Basiliek in Am­ster­dam waar we ge­za­men­lijk de H. Mis vieren en daarna de Stille Omgang bid­den en wan­de­len. Wij zorgen voor de lunch, het avondeten, wat drinken en de tussendoortjes. Wel vragen we je om zelf ver­voer te regelen naar de ka­the­draal toe en wederom naar huis toe.

De route is maar liefst 25 km lang, een échte uit­daging. Verzin daarom een intentie voor jezelf waarom jij deze pelgrims­tocht maakt. Loop jij hem voor jouw zieke oma of een ander ziek familielid of voor jouw pa­ro­chie? Aan jou de keus en dan zien wij je daar!

Aanmel­den

Wat is de Stille Omgang?

Stille OmgangDe Stille Omgang is een route die door Am­ster­dam wordt gelopen om het Mirakel van Am­ster­dam te her­denken. Dit mirakel vond plaats op 15 maart 1345. Een zieke man kreeg thuis door een pries­ter de H. Communie uit­gereikt, de man nut­tigde het Lichaam van Christus en moest even later door zijn ziekte braken. Het braaksel, met daarin het Aller­hei­ligste, werd in het haardvuur gegooid. De volgende dag werd dui­de­lijk dat de Hostie niet ver­teerd was door het lichaam en ook niet verbrand was door het vuur. De pries­ter haalde het Aller­hei­ligste Sacra­ment op en bracht het naar de Sint Nicolaas­kerk.

Door een vondst in 1881 werd de route die de pries­ter des­tijds heeft afgelegd met het Aller­hei­ligste ontdekt, dit is tevens het jaar dat de traditie van de Stille Omgang is be­gon­nen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose