Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerstfeest met ‘bonte avond’ in Heiloo

gepubliceerd: donderdag, 10 december 2009
Foto: Bisdom Haar­lem  
In het Dio­ce­saan Missio­nair Centrum in Heiloo wordt zon­dag 20 de­cem­ber een Kerst­feest gehou­den. Ie­der­een is welkom, er zal een speciaal pro­gram­ma zijn voor kin­de­ren en tieners. De organi­sa­tie is in han­den van de Zusters van het Mens­ge­wor­den Woord.

De zusters zeggen in een toelich­ting: “Als kin­de­ren van God vormen we een grote familie! Een familie verenigd in Gods Liefde. Daarom vin­den we het erg be­lang­rijk om samen het be­lang­rijk­ste moment in de ge­schie­de­nis van de mens­heid te vieren: de geboorte van onze Redder en Ver­los­ser, Jezus Christus.”

Om vier uur ‘s mid­dags is ie­der­een welkom en staat de koffie klaar. Om vijf uur is de Heilige Mis, gevolgd door een diner en een Bonte Avond. Het pro­gram­ma voor de jon­ge­ren loopt tot 22.30 uur.

Aanmel­den bij c.adolfina@servidoras.org vóór 14 de­cem­ber 2009. Bijdrage pp € 10,-. Kin­de­ren onder de vier jaar gratis.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose