Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Familiezondag dekenaat Schagen

Zondag 27 maart - 15.30 uur - Schagen

gepubliceerd: dinsdag, 1 februari 2022

In het noor­den van ons bisdom start een nieuw ini­tia­tief voor alle gelo­vi­gen: familie­zon­dagen. Op zon­dag 27 maart vindt de eerste bij­een­komst plaats rondom de H. Christoforus­kerk te Schagen. Hierbij de uit­no­di­ging.

Familiezondag

Het is bijna zover!

Dit voor­jaar hopen we jou, hoe jong of oud je ook bent, welkom te heten op de eerste familie­zon­dag vanuit dekenaat Schagen. Tijdens een familie­zon­dag is er extra aan­dacht voor ont­moe­ting en geloofs­vra­gen voor alle leef­tijds­groepen en dus voor jou.

Voor ie­der­een

Na­druk­ke­lijk is de familie­zon­dag iets vóór ie­der­een ván ie­der­een, dus ook mensen die al lang niet meer de kerk hebben bezocht, hele kleine kin­de­ren hebben, alleenstaan­den, jong of op leef­tijd.
Nodig ook van harte mensen in je omge­ving uit om mee te gaan!

We hopen te bouwen aan een ge­meen­schap waarin ie­der­een zich thuis kan voelen en zorgen voor opvang voor de allerkleinsten en een pro­gram­ma op maat. Kijk jij al uit naar dat gevoel van er mogen zijn?

Je bent welkom

De startdatum is zon­dag 27 maart 2022. Het tijdstip 15.30 - 18.30 uur en het zal plaats­vin­den in de H. Christoforus­kerk in Schagen. Deken Iván en pastoor Tilma omringd door vrij­wil­li­gers vanuit de hele Noordkop nodigen jou en je familie uit.

Wat kun je ver­wach­ten?

Een familie­zon­dag heeft een pro­gram­ma van circa drie uur waarin we naast het vieren van de Heilige Mis in ver­schil­lende deel­groepen een pro­gram­ma hebben waarin je samen het geloof kunt ver­die­pen. Daarna kun je met jong en oud kletsen tij­dens een af­slui­ten­de maal­tijd.
De eucha­ris­tie vieren we samen met jon­ge­ren­koor Arrival!

Ben jij er bij?

Wil je per­soon­lijk op de hoogte gehou­den wor­den over de ont­wik­ke­lingen van de familie­zon­dagen en geen uit­no­di­ging missen. Stuur even een mailtje naar familie.zon­da­gen@gmail.com

Ook als je het leuk vindt om mee te denken over het pro­gram­ma of te helpen op één van deze fees­te­lij­ke zon­da­gen ben je van harte welkom! Laat het ons weten.

Details

datum: zon­dag 27 maart
tijd: 15.30 tot 18.30 uur
locatie: H. Christoforus­kerk, Gedempte Gracht 64, Schagen
aanmel­den: familie.zon­da­gen@gmail.com

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose