Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De nieuwste SamenKerk verkrijgbaar

gepubliceerd: donderdag, 3 februari 2022

Vanaf komend weekend ligt het nieuwste nummer van SamenKerk met een prach­tige rode ballon in de vorm van een hart in uw paro­chie­kerk. Neem een exemplaar mee of lees hem op deze web­si­te.

In dit eerste nummer van 2022

SamenKerk Februari 2022
  • Een groot inter­view met bis­schop Jan Hendriks over parochiële fi­nan­ciën, de toe­komst voor de Kerk in ons bisdom, de impact van de corona­pan­de­mie op pa­ro­chies en zijn blik op dit jaar, enzo­voort.
  • Op bede­vaart naar Lourdes: enkele pa­ro­chies gaan in mei samen met de bis­schop naar Lourdes. Pel­gri­meert u mee? Of bezoekt u liever de Lourdesgrot in Zwaag?
  • De win­naars van de Geloof in Geluk Wedstrijd die door SamenKerk was geor­ga­ni­seerd, wor­den bekend gemaakt.
  • Synode 2021-2023: In de hele wereld wordt in bis­dom­men ge­spro­ken over de Kerk (en de drie thema’s: ge­meen­schap, par­ti­ci­pa­tie en evangeli­sa­tie). Ook in ons bisdom!
  • Twee vrij­wil­li­gers ver­tellen over hun taak in de pa­ro­chie: de een in Hoofd­dorp over de Bijbel­groep, de ander in Juliana­dorp/Den Helder over de werk­groep Kerk­ba­lans.
  • En nog veel meer...

Lees hem online

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose