Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bedevaarten 2022 en verder

Bijeenkomst met Huis voor de Pelgrim

gepubliceerd: zaterdag, 29 januari 2022
Pelgrims verzamelen voor de Rozenkransbasiliek te Lourdes
Pelgrims verzamelen voor de Rozenkransbasiliek te Lourdes
Presentatie door directeur Olivier Dols
Presentatie door directeur Olivier Dols

Vrij­dag­mid­dag 28 januari was er in Heiloo een bij­een­komst over bede­vaarten in 2022 en ver­der. Deze mid­dag werd geor­ga­ni­seerd door het Huis voor de Pelgrim en het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam. Ruim vijf­tig personen - vooral betrokken bij diverse parochiële Lourdes­groepen in ons bisdom - namen deel aan het pro­gram­ma.

De mid­dag begon met de heilige Mis in de bede­vaart­ka­pel, met mgr. Jan Hendriks als hoofd­cele­brant. Het pro­gram­ma werd ver­volgd in het Juliana­kloos­ter met pre­sen­ta­ties door pastoor Eric van Teijlingen (bis­schop­pe­lijk gedele­geerde voor bede­vaarten) over de plannen van het bisdom voor pelgrims­reizen en de heer Olivier Dols (directeur van Huis voor de pelgrim) over de werk­wij­ze en het bede­vaar­taanbod van het Huis voor de Pelgrim. De bij­een­komst werd af­ge­slo­ten met een uits­te­kend ver­zorgde borrel.

Huis voor de Pelgrim

Huis voor de Pelgrim is een door de Neder­landse bis­schop­pen erkende bede­vaart­orga­ni­sa­tie (uit Maastricht). Na het ver­dwij­nen van de VNB is Huis voor de Pelgrim de enige grote Neder­landse bede­vaart­orga­ni­sa­tie. De organi­sa­tie is voort­ge­ko­men uit de Limburgse Bede­vaarten waardoor ze trots kunnen zijn op hon­derd jaar erva­ring in het or­ga­ni­se­ren van reizen en bede­vaarten.

Voorlopig bede­vaart­pro­gramma bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

jaar data omschrij­ving
2022 3 t/m 8 mei Bede­vaart met mgr. Jan Hendriks naar Lourdes
(met onder meer de pa­ro­chies Alkmaar, Heems­kerk, Obdam-Hens­broek en Volen­dam)
6 t/m 14 mei Bede­vaart per bus van Lourdes­groep Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
8 t/m 13 mei Bede­vaart per vliegtuig van Lourdes­groep Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
16 juli Bisdom­dag in Brielle b.g.v. 450 jaar marte­laar­schap Mar­te­la­ren van Gorcum
data nog niet bekend Bede­vaart naar Rome
van­wege de heilig­ver­kla­ring van de zalige Titus Brandsma
7 t/m 12 sep­tem­ber Bede­vaart per vliegtuig van Lourdes­groep Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
2023 1 t/m 6 au­gus­tus Wereld­jon­ge­ren­da­gen’23 in Lissabon
data nog niet bekend Pelgrims­reis Barcelona - Lourdes
2024 data nog niet bekend Bisdom­bede­vaart (Lourdes?)

Jubileum Huis voor de Pelgrim

Jubileum Limburgse Bedevaarten - Huis voor de PelgrimVan­wege het hon­derd­ja­rig jubileum (in 2021) van de Limburgse Bede­vaarten, thans Huis voor de Pelgrim, staat op zon­dag 20 februari een Mariavesper­con­cert gepland in de Bavo­kathe­draal te Haar­lem met psalmen en Maria­lie­de­ren.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose