Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Samen op weg gaan met Kerstmis’

gepubliceerd: zondag, 19 december 2021

Vanaf 17 de­cem­ber roepen de bis­schop­pen een week lang op om samen op weg te gaan met Kerst­mis. Ze doen dat in een reeks ‘Vier Kerst­mis’-video’s. Zondag 19 de­cem­ber verschijnt de video van onze bis­schop, Mgr. Hendriks, met als thema ‘Samen als ge­meen­schap’.

Video

“Beste mensen we vieren het kerst­feest. De geboorte van Jezus in de stal van Beth­le­hem. Hij is heel een­vou­dig in de wereld geko­men. Hij nodigt ons uit om Hem na te volgen en om dat samen als ge­meen­schap te doen.

Samen en als ge­meen­schap is in deze corona­tijd best wel moei­lijk soms. Maar de paus nodigt ons heel speciaal daartoe uit in de voor­be­rei­ding op een synode die in 2023 in Rome zal wor­den gehou­den. Hij vraagt ons allemaal: denk erover mee. En dat is een uit­no­di­ging om eigen­lijk heel een­vou­dig, net als Jezus in de stal van Beth­le­hem, ons in te voegen in die grote ge­meen­schap van de Kerk.

Ik was in sep­tem­ber nog bij de paus en toen gaf hij me, dat is heel gebruike­lijk, een rozen­krans. Die rozen­krans is een heel mooi en een­vou­dig gebed. Onze Vaders en Wees­ge­groeten. Daar bestaat het uit. Simpeler kan het eigen­lijk bijna niet. Maar als je zo je hart een­vou­dig en simpel maakt, dan kun je Jezus navolgen. Dan kun je ook ge­meen­schap zijn met andere mensen.

Ik wens jullie allemaal een zalig kerst­feest toe.”

Plan­ning

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose