Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Punt: Kerk moet zich niet laten afhouden van haar boodschap

Kerstvieringen goed bezocht

gepubliceerd: dinsdag, 28 december 2010

Heden is U een Redder geboren!Apparatuur, steeds verfijn­der en meer sophisticated, omringt ons, met name op het gebied van de com­mu­ni­ca­tie. Meer dan ooit staan deze media voor een eigen bood­schap: de bood­schap dat alles sneller en op­per­vlak­kiger moet. De mens wordt vastge­hou­den door de buiten­kant van het leven, en dreigt daardoor het zicht op en het contact met de binnen­kant te verliezen. Over deze the­ma­tiek sprak mgr. Punt tij­dens de vie­ring van Kerst­mis.

Ook de gelo­vi­ge zelf ont­komt niet aan deze ver­vlak­king, aldus de bis­schop. Hij kan een gods­diens­tig leven lei­den dat heel uiter­lijk is, of activis­tisch. En dat­zelfde geldt voor de kerk: ook zij wordt vaak vastge­hou­den door uiter­lijke zaken, beleids­pro­ble­men, schandalen, waardoor haar eigen blijde bood­schap soms wat ver­troe­beld raakt. Terwijl de bood­schap van Kerst­mis juist heel per­soon­lijk is en diep gaat: God is in zijn schep­ping geko­men om mij te ont­moe­ten.

De vie­rin­gen met Kerst­mis wer­den druk bezocht. Dit in tegen­stel­ling met de ver­wach­ting van menige pastor, die na de extreme media-aan­dacht voor bepaalde inci­denten in de kerk bevreesd was voor een magere opkomst. Ook de aan­hou­dende vorst en sneeuwoverlast heeft gelo­vi­gen kenne­lijk niet afge­hou­den van een bezoek aan de kerk.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose