Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Han Meijer Ridder in de orde van Sint Silvester

gepubliceerd: vrijdag, 11 december 2009
In de kerk van de H. Joannes de Doper pa­ro­chie in Schoorl heeft onlangs een wel zeer bij­zon­dere gebeur­te­nis plaats­ge­von­den. Hulp­bis­schop mgr. J. van Burg­ste­den heeft aan de heer Han Meijer toen zijn benoe­ming tot Ridder in de orde van St. Silvester bekendgemaakt. Een pau­se­lijke onder­schei­ding die maar hoogst zel­den wordt uit­gereikt.

Han Meijer is altijd sterk verbon­den geweest met de kerk­ge­meen­schap en vanuit die ver­bon­den­heid was hij werk­zaam in vele functies in de poli­tiek en in het bestuur­lijke en maat­schap­pe­lijke leven. Vanaf 1966 heeft hij zich al ingezet voor de katho­lie­ke zaak, zowel in ker­ke­lijke ambten en taken als in maat­schap­pe­lijke en poli­tieke taken. Hij heeft zowel op de voor­grond als op de ach­ter­grond veel tijd en energie gestoken in zaken die van belang waren voor de geloofs­ge­meen­schap. Hij heeft zich ingezet voor het pa­ro­chie­bestuur, waar­van hij maar liefst twaalf jaar vice-voor­zit­ter was.

Bij de totstandko­ming van de regio Geestmerambacht (samen­wer­king van pa­ro­chies) speelde hij een lei­dende rol. Bijna zijn hele werkzame leven is Han actief geweest in de KVP en daarna in het CDA. Niet alleen in Schoorl, maar ook lan­de­lijk als Tweede Kamer-lid van de KVP.

Daar­naast is Han Meijer in de regio bekend als oud-burge­mees­ter van Wer­vers­hoof, oud-dijk­graaf en zeker ook als mediator en informateur bij heel wat ge­meen­ten waar problemen waren bij het vormen van bestuurs­col­leges.

Dat een en ander niet onopgemerkt is ge­ble­ven bleek uit de woor­den van de hulp­bis­schop en de tal­loze reacties vanuit de ge­meen­schap Schoorl en ver daar­bui­ten.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose