Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Wereldjongerendag

‘Nieuw hoofdstuk na pandemie’

gepubliceerd: zondag, 7 november 2021

Paus Fran­cis­cus roept jonge mensen uit de hele wereld op om na de pandemie en het lij­den en het isole­ment dat die met zich heeft mee­ge­bracht, een nieuw hoofd­stuk in de men­se­lijke ge­schie­de­nis te beginnen.

De corona­cri­sis bracht erns­tige beper­kingen met zich mee voor jon­ge­ren. Maar nu is er een kans op een nieuwe start, schrijft hij in een bood­schap voor de Wereld­jon­ge­ren­dag op het feest van Christus Koning, 21 no­vem­ber.

Sta op!

Het motto van deze jon­ge­ren­dag is dit jaar ontleend aan de Han­de­lin­gen van de Apos­te­len: Sta op! Ik kies jou om getuige te zijn van wat je hebt gezien. De wereld heeft jouw kracht, en­thou­sias­me en passie nodig.

De paus dringt er bij de jon­ge­ren op aan om de authentici­teit te heront­dek­ken door Christus. Hij nodigt hen ook uit om uit om stil te staan bij Paulus’ beke­ring op de weg naar Damascus en zegt dat hij hen bij de hand wil nemen op weg naar de Inter­na­tio­nale Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) van Lissabon in 2023.

Paus Fran­cis­cus: ‘Geen enkele jon­gere valt buiten het bereik van Gods genade en barm­har­tig­heid. Laten we ons openstellen voor de verras­singen van God, die zijn licht op ons pad wil laten schijnen.’

De kerk­lei­der moe­digt de jon­ge­ren ver­der onder meer aan om zich in te zetten voor een in­te­grale eco­lo­gie en hulp aan mi­gran­ten en vluch­te­lingen.

Wereld­jon­ge­ren­dag - 21 no­vem­ber

De natio­nale Wereld­jon­ge­ren­dag, die gevierd wordt in de bis­dom­men, vindt plaats op zon­dag 21 no­vem­ber, op het feest van Christus Koning, de laatste zon­dag van het li­tur­gische jaar. Lees meer over deze ac­ti­vi­teit in Haar­lem:


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose