Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De nieuwste SamenKerk

Novembernummer

gepubliceerd: donderdag, 28 oktober 2021

Vanaf komend weekend ligt het nieuwste nummer van SamenKerk in uw paro­chie­kerk. Neem een exemplaar mee. Of lees ‘m op deze web­si­te.

In dit herfst­num­mer

SamenKerk November 2021
  • Doe mee aan de Geloof in Geluk Wedstrijd: een uit­no­di­ging om mee te doen. Waarom geloof jij in geluk? Schil­der, schrijf, plak, TicToc en doe mee. De drie win­naars krijgen o.a. een plek op de ten­toon­stel­ling ‘Geloof in Geluk’ in de Sint-Bavo­kathe­draal in Haar­lem.
  • Veel aan­dacht voor Aller­zie­len: we gedenken onze dier­ba­re over­le­de­nen. Een mooi gedicht over gemis en verdriet maar ook geloof en hoop van onze bis­schop.
  • Enkele tips voor het schrijven en hou­den van een In memoriam bij een uit­vaart.
  • Jon­ge­ren uit HHW-De Noord brouwen bier voor hun kerk, voor eigen jon­ge­ren­acti­vi­teiten en diaconale projecten.
  • Synode 2021-2023: In de hele wereld wordt in bis­dom­men ge­spro­ken over de Kerk (de ge­meen­schap, de par­ti­ci­pa­tie en de evangeli­sa­tie). Ook in ons bisdom!
  • Twee vrij­wil­li­gers die en­thou­siast ver­tellen over hun werk achter de schermen: Anna ver­zorgt de huis­hou­ding van de bis­schop in Haar­lem en Meriam maakt in Hilversum de live stream van de vie­rin­gen moge­lijk.
  • Over enkele weken zingen we volop Sin­ter­klaas­lied­jes. Daarom een speciaal lied om op zon­dag 5 de­cem­ber te zingen ter ere van Sint Nicolaas.
  • En nog veel meer...

Lees hem online

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose