Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Datum WJD 2023 bekend

gepubliceerd: donderdag, 7 oktober 2021

De eerst­volgende katho­lie­ke Wereld­jon­ge­ren­da­gen vin­den plaats van dins­dag 1 tot en met zon­dag 6 au­gus­tus 2023 in Lissabon. Die data zijn de eerste week van ok­to­ber in Rome bekend gemaakt.

Reisini­tia­tie­ven

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is alweer aan het bekijken of we weer een eigen reis kunnen or­ga­ni­se­ren, net zoals we dat bij vorige Wereld­jon­ge­ren­da­gen hebben gedaan. Daarbij zullen we aan­slui­ten bij het lan­de­lijke pro­gram­ma dat de eerste paar dagen van de reis door Jong Katho­liek voor alle Neder­landse pelgrims wordt geor­ga­ni­seerd.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen is een inter­na­tio­nale bij­een­komst die om de twee à drie jaar door de Rooms-Katho­lie­ke Kerk wor­den geor­ga­ni­seerd. De bij­een­komst vindt plaats in of bij een grote stad, af­wis­se­lend in Europa of in elders in de wereld. Af­han­ke­lijk van de plaats van sa­men­komst wor­den ze door hon­derd­dui­zen­den tot miljoenen voor­na­me­lijk katho­lie­ke jon­ge­ren bijgewoond.

Hoogte­punt van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen is het bezoek van de paus. Tijdens de slot­vie­ring van WJD23 wor­den meer dan een miljoen deel­ne­mers verwacht. De laatste keer was de bij­een­komst in 2019 in Panama. De bedoeling was dat de volgende editie in 2021 zou plaats­vin­den, maar van­wege de corona­pan­de­mie is deze uit­ge­steld tot 2023.

Vorige Wereld­jon­ge­ren­da­gen

jaar plaats paus # deel­ne­mers
1984 Rome, Italië Johannes Paulus II 30.000
1985 Rome, Italië Johannes Paulus II 30.000
1987 Buenos Aires, Argentinië Johannes Paulus II 1.000.000
1989 Santiago de Com­pos­tel­la, Spanje Johannes Paulus II 400.000
1991 Częstochowa, Polen Johannes Paulus II 1.600.000
1993 Denver, VS Johannes Paulus II 500.000
1995 Manilla, Filipijnen Johannes Paulus II 5.000.000
1997 Parijs, Frank­rijk Johannes Paulus II 1.600.000
2000 Rome, Italië Johannes Paulus II 2.000.000
2002 Toronto, Canada Johannes Paulus II 800.000
2005 Keulen, Duits­land Bene­dic­tus XVI 1.200.000
2008 Sydney, Australië Bene­dic­tus XVI 400.000
2011 Madrid, Spanje Bene­dic­tus XVI 2.000.000
2013 Rio de Janeiro, Brazilië Fran­cis­cus 3.700.000
2016 Krakau, Polen Fran­cis­cus 3.000.000
2019 Panama-Stad, Panama Fran­cis­cus 700.000
2023 Lissabon, Portugal Fran­cis­cus

foto: Paulina Krzyżak
Wereldjongerendagen Krakau 2016
Wereld­jon­ge­ren­da­gen Krakau 2016

Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose