Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Telefonische bereikbaarheid bisdom verandert

gepubliceerd: maandag, 11 oktober 2021

Vanaf woens­dag 13 ok­to­ber is de tele­fo­nische bereik­baar­heid van het bisdom veran­derd. Vanaf deze datum krijgt u bij tele­fo­nisch contact eerst een keu­ze­menu. U kunt dan kiezen met welke afdeling u doorverbon­den wenst te wor­den.

De be­tref­fen­de mede­wer­ker, die in deze tijd vaker thuis werkt, zal dan zon­der tussen­komst van het se­cre­ta­riaat uw tele­fo­nisch bericht beant­woor­den. Wilt u wel verbon­den wor­den met het se­cre­ta­riaat, dan is deze optie er uiter­aard ook.

Met deze ver­an­de­ring hopen wij u beter van dienst te kunnen zijn. De tele­fo­nische ope­ningstij­den van ons bisdom blijven op werk­da­gen van 9.00 tot 17.00 uur, via 023 - 511 2600. In het weekend zijn wij gesloten.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose