Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aflevering 2 - ‘Alles of Iets Roadtrip’

Charlotte doet Egmond aan

gepubliceerd: zondag, 19 september 2021

Studente Charlotte Klooster( 20), net af­ge­stu­deerd voor haar studie eve­ne­menten manage­ment, maakte tussen 19 en 22 juli een Roadtrip door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Per trein, bus en te voet bezocht ze bij­zon­dere plaatsen in onze mooie provincie Noord-Holland en sprak ze bij­zon­dere mensen over het Katho­lie­ke geloof.

Met een goed ontbijt op weg naar Egmond

In afleve­ring twee heeft Charlotte een bij­zon­der moment tij­dens haar bezoek aan de bis­schop van Haar­lem en reist ze door naar Egmond waar ze een bij­zon­dere broe­der leert kennen die met haar het verhaal van de H. Adel­ber­tus deelt. De dag ein­digt in het klooster O.L. Vrouw ter Nood waar ze een stille dag beleeft.

Alles of iets

Van huis uit is Charlotte Katho­liek, maar haar ge­loofs­le­ven heeft altijd op een laag pitje gestaan. Ze is gedoopt, heeft haar Eerste H. Communie gedaan en haar Vormsel ont­van­gen. Daar­naast bezoekt ze af een toe een eve­ne­ment van het Jon­ge­ren­pas­to­raat ‘Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam’ en zit ze met be­lang­rijke feesten in de Kerk. Ze vraagt zich tij­dens deze trip af: ‘Wil ik ‘alles’ of wil ik ‘iets’?’ Houdt ze het bij een paar in­spi­re­rende eve­ne­menten per jaar, of gaat ze er helemaal voor? Om die vraag goed te kunnen beant­woor­den gaat ze opzoek naar in­spi­re­rende verhalen en (heilige) plaatsen in haar eigen provincie.

Volgende afleve­ring 24 sep­tem­ber op Ka­the­draal TV

Drie weken lang presen­te­ren we een nieuwe afleve­ring van de ‘Alles of iets - Roadtrip’ van Charlotte op Ka­the­draal TV. 14 sep­tem­ber volgt de tweede afleve­ring uit deze serie. Mis niets en volg het kanaal!

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose