Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkbijeenkomst Huwelijk en scheiding

Donderdag 23 september - 19.15 uur - Heemskerk

gepubliceerd: zondag, 12 september 2021

Op don­der­dag 23 sep­tem­ber 2021 or­ga­ni­seert het jon­ge­ren­plat­form een net­werk­bij­een­komst in Heems­kerk over het omgaan met huwe­lijk en schei­ding. Eerder stond deze dag gepland op 20 mei 2021 maar kon toen van­wege corona niet door­gaan.

Een tiener maakt een schei­ding mee of heeft ge­schei­den ouders, hoe sta je hem/haar bij? Wat als de ene ouder wel catechese wil en de ander niet? Hoe leg je het huwe­lijk uit aan tieners of jon­ge­ren in een tijd waarin er zoveel gebroken ge­zin­nen zijn? Op don­der­dag­avond 23 sep­tem­ber spreken kape­laan Luc Simons en Eelco Weerheim over de prak­tische en inhou­de­lijke kant van omgaan met het thema schei­ding in het jeugd­werk.

Sprekers

Kape­laan Luc Simons verdiepte zich in het huwe­lijk, het gezin en de Theo­lo­gie van het Lichaam. Hij gaf in deze the­ma­tiek al ver­schil­lende cursussen en sprak onlangs zelf met jon­ge­ren over deze thema's in de vierdelige webinar serie 'Liefde & Seksua­li­teit' van Jong Katho­liek. Op don­der­dag 23 sep­tem­ber zal hij zich buigen over de vraag hoe je het (sacra­ment van het) huwe­lijk uitlegt aan tieners en jon­ge­ren, die zelf een schei­ding hebben mee­ge­maakt of het veelal om hen heen zien gebeuren. Na­tuur­lijk vergt dit een grote fijn­ge­voelig­heid, maar ook kennis van zaken.

Om ook de meer prak­tische kant van het omgaan met tieners/jon­ge­ren met ge­schei­den ouders te bena­de­ren is Eelco Weerheim van Stich­ting Vluchtheuvel van de partij. Stich­ting Vluchtheuvel is een chris­te­lijke organi­sa­tie, die psycho­so­cia­le hulp­ver­le­ning aanbiedt. Zij bie­den vanuit hun ge­re­for­meer­de chris­te­lijke iden­ti­teit be­ge­lei­ding aan (chris­te­lijke) tieners die een schei­ding meemaken, ouders met huwe­lijks­pro­ble­men en kerken met schei­dende echtparen. Ze hebben erva­ring met het thema 'Schei­ding' binnen de context van een kerk en hoe we daar als kerk op mogen en moeten rea­geren.

Pro­gram­ma

18.00 uur (Facul­ta­tief diner)
19.15 uur Inlei­dende video
19.30 uur Inlei­ding Luc Simons: Hoe leg je het huwe­lijk uit?
19.50 uur Korte pauze
19.55 uur Inlei­ding Eelco Weerheim: Hoe ga je om met een tiener in of na een schei­ding?
20.15 uur Oefenen casussen
20.45 uur Terug­kop­pe­ling en vragenronde beide sprekers
21.00 uur Einde (met uitloop voor wie wil)

Details

datum: Donder­dag 23 sep­tem­ber 2021
tijd: van 19.15 tot 21.00 uur
locatie: Maria­kerk, Spoellaan 1, 1964 TA Heems­kerk
sprekers: Kape­laan Luc Simons
Eelco Weerheim (Stich­ting Vluchtheuvel)
aanmel­den: www.jonge­kerk.nl

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose