Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

TV-Mis uit Lourdes - 100 jaar bedevaarten

Voorafgaand Geloofsgesprek met Mgr. Smeets

gepubliceerd: woensdag, 8 september 2021
foto: Wim Koopman
Archieffoto Mgr. Harrie Smeets, 11 mei 2019
Archieffoto Mgr. Harrie Smeets, 11 mei 2019

De KRO zendt op zon­dag 12 sep­tem­ber de weke­lijkse tele­vi­sie­mis live uit vanuit de Grot in het Franse bede­vaarts­oord Lourdes. Aan­lei­ding voor deze bij­zon­dere vie­ring is het 100-jarig bestaan van de bede­vaart­orga­ni­sa­tie die nu bekend is onder de naam Huis voor de Pelgrim. Als zijn ge­zond­heids­si­tua­tie het toelaat, zal ook mgr. Smeets als pelgrim aanwe­zig zijn in Lourdes.

Geloofs­ge­sprek met Mgr. Smeets

Voor­af­gaand aan de live-uitzen­ding van de eucha­ris­tie­vie­ring is op NPO2 vanaf 09.45 uur het pro­gram­ma Geloofs­ge­sprek te zien. Daarin praat Leo Fijen met bis­schop Harrie Smeets van bisdom Roermond. Bij de bis­schop werd aan het begin van deze zomer een erns­tige ziekte ge­con­sta­teerd. In het inter­view ver­telt hij daar open­har­tig over. Als de omstan­dig­he­den het toelaten, is mgr. Smeets op zon­dag 12 sep­tem­ber in Lourdes om als pelgrim aan de vie­ring in de Grot deel te nemen.

Jubileum

In 1921 werd in Maas­tricht een nieuwe organi­sa­tie voor bede­vaarten naar Lourdes opgericht. Jarenlang wer­den reizen gemaakt onder de naam Limburgse Bede­vaarten. De organi­sa­tie is inmiddels opge­gaan in het Huis voor de Pelgrim, dat ook bede­vaarten naar tal van andere pelgrimsoor­den or­ga­ni­seert. De deel­ne­mers uit de reizen komen uit het hele land en zelfs van daar­bui­ten. Jaar­lijks gaan enkele duizen­den mensen met het Huis voor de Pelgrim op bede­vaart naar Lourdes en andere bekende pelgrimsoor­den als Rome, Israël en Santiago de Com­pos­tel­la of naar min­der bekende bede­vaartoor­den in Zuid-Italië en zelfs Suriname.

De tv-mis op zon­dag 12 sep­tem­ber is een van de eerste jubileum­acti­vi­teiten in het kader van het 100-jarig bestaan van het Huis voor de Pelgrim. Later dit najaar en volgend jaar wordt ook op andere manieren bij het jubileum stil­ge­staan.

Viering

De vie­ring vanuit de Grot in Lourdes is op zon­dag 12 sep­tem­ber te zien vanaf 10.00 uur op NPO2. Hoofd­cele­brant is mgr. Herman Woorts, die binnen de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie verant­woor­de­lijk is voor het werk­veld bede­vaarten. De muziek wordt ver­zorgd door sopraan Judith Petra en organist Jos Martens.

Lourdes

Lourdes is een stadje aan de voet van de Pyreneeën in Zuid-Frank­rijk, waar het toen 14-jarige meisje Ber­na­dette Soubirous in het voor­jaar van 1858 acht­tien keer een ver­schij­ning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de bekendste Maria­bede­vaart­plaatsen ter wereld.

Details

datum: zon­dag 12 sep­tem­ber 2021
tijd: 09.45 uur - Geloofs­ge­sprek
10.00 uur - Eucha­ris­tie­vie­ring
zen­der: NPO2Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose