Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Werelddag Migrant en Vluchteling

gepubliceerd: vrijdag, 3 september 2021

In zijn bood­schap voor de 107e Wereld­dag van de Migrant en de Vluch­te­ling kiest paus Fran­cis­cus voor het thema ‘Naar een steeds groter wij’. ‘Het is Gods wil dat wij niet lan­ger denken in termen van “wij” en “zij”, maar alleen van “wij”’, schrijft de paus. De R.-K. Kerk viert deze Wereld­dag op zon­dag 26 sep­tem­ber.

In zijn bood­schap gaat hij in op de ge­schie­de­nis van het “wij”, zoals dat door God bedoeld is: ‘De heilsge­schie­de­nis ziet een “wij” aan het begin en een “wij” aan het einde, en in het middel­punt het mysterie van de gestorven en verrezen Christus, “opdat zij allen één mogen zijn” (Joh. 17, 21).’

Maar in tij­den van grote crisis, zoals momen­teel de pandemie kan het door God gewilde “wij” gebroken en versplinterd, gewond en mismaakt raken. Paus Fran­cis­cus: ‘Gesloten en agressieve vormen van na­tio­na­lis­me (vgl. Fratelli tutti, 11) en radicaal indi­vi­dua­lis­me (vgl. 105) doen het “wij” af­brok­ke­len en ver­de­len het, zowel in de wereld als binnen de Kerk. En de hoogste prijs betalen zij die ge­mak­ke­lijk de “anderen” kunnen wor­den: vreem­de­lingen, mi­gran­ten, ge­mar­gi­na­li­seer­den, zij die leven aan de rand van het bestaan.’

Een Kerk die steeds meer katho­liek is

De paus vraagt aan katho­lie­ken in deze context om een Kerk die steeds meer katho­liek is, zoals de heilige Paulus de ge­meen­te van Efese voorhield : “Eén lichaam en één Geest, zoals gij ook ge­roe­pen zijt tot een en dezelfde hoop waarvoor Gods roe­ping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen” (Ef. 4, 4-5).

Alle mensen van goede wil roept de paus op om samen te werken aan een veel­kleu­rige toe­komst: ‘Naar alle mannen en vrouwen van de wereld gaat mijn oproep om samen op weg te gaan naar een steeds groter “wij”, om de men­se­lijke familie te hernieuwen, om samen aan onze toe­komst van ge­rech­tig­heid en vrede te bouwen door te waar­bor­gen dat niemand achterblijft.’

 

Gebed Werelddag Migrant en Vluchteling
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose