Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerstmis in de Kathedraal

gepubliceerd: woensdag, 1 december 2010

Donder­dag 23 de­cem­ber

Het kerst­feest 2010 start in de ka­the­draal op don­der­dag 23 de­cem­ber om 20.00 uur met het Festival of Nine Lessons and Carols.

De beide bis­schop­pen gaan daarin voor en de Bavo­can­to­rij van het Ka­the­drale Koor zal deze prach­tige vie­ring van lezingen en carols muzikaal ver­zorgen.

Vrij­dag 24 de­cem­ber - Kerst­avond

De Bavo kathedraal in de sneeuw (foto: Just Overtoom)Op kerst­avond vrij­dag 24 de­cem­ber zijn er drie vie­rin­gen in de Ka­the­draal: om 17.00 uur de kin­der­vie­ring met zang van groep 5 van de Koor­school.

De nacht­mis­sen zijn om 21.00 uur en 23.30 uur. Het Ka­the­drale koor zingt dan in deze beide vie­rin­gen, naast samenzang en inter­na­tio­nale kerst­lie­de­ren, de vaste mis­de­len uit de Kronungsmesse van Mozart, met mede­wer­king van solisten en begeleid door de twee orgels van de Ka­the­draal. Voor deze nacht­mis­sen zijn toegangs­kaarten nodig. Deze zijn alleen af te halen in de Ka­the­draal, aan­slui­tend aan de hoogmissen op de zon­da­gen 12 en 19 de­cem­ber.

Zater­dag 25 de­cem­ber - 1e Kerst­dag

De Pontificale Hoogmis van kerst­mis op zater­dag 25 de­cem­ber begint om 10.30 uur. De Bavo­can­to­rij van het Ka­the­drale Koor zingt o.a. de vaste mis­de­len uit de fees­te­lij­ke mis van Albrechts­ber­ger.

Zondag 26 de­cem­ber - 2e Kerst­dag

Op tweede kerst­dag zon­dag 26 de­cem­ber is de Hoogmis om 10.00 uur met mede­wer­king van het Klein Bavo Koor.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose