Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebedswake opende advent

gepubliceerd: woensdag, 1 december 2010

De gebeds­wake voor het leven, die op ini­tia­tief van paus Bene­dic­tus XVI afgelopen zater­dag, op de vigilie van de eerste zon­dag van de Advent we­reld­wijd werd gehou­den, vond in ons bisdom plaats in het Begijnhof in Am­ster­dam.

Kapel van het Begijnhof te AmsterdamIn de kapel van het Begijnhof was vier uur lang het Aller­hei­ligste uit­ge­steld: de commu­ni­teit van de paters Sacra­men­tijnen, aan wie de bedie­ning van dit eucha­ris­ti­sche hei­lig­dom is toe­ver­trouwd, ging onder lei­ding van hulp­bis­schop mgr. J. van Burg­ste­den SSS voor in de wake van aanbid­ding, waaraan gedurende de vier uren gemiddeld een vijfen­twin­tigtal mensen deelnam.

De plech­tig­heid werd af­ge­slo­ten met de plech­tige Vespers waar­mee de Advent wordt geopend, en de zegen met het Aller­hei­ligste. Mgr. Van Burg­ste­den sprak van een tege­lijk intieme en in­druk­wek­kende gebeds­wake. 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose