Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Lezing en rondleiding Bijbelse Planten

Donderdag 12 en zondag 15 augustus

gepubliceerd: dinsdag, 3 augustus 2021

In de Bijbel staan de mooiste bloemen, planten en bomen be­schre­ven. De amandel­boom, de olijf­boom, de korian­der­plant en de Ster van Beth­le­hem zijn enkele voor­beel­den. Welke Bijbelse Planten kennen we uit onze eigen omge­ving? En wat is de bete­ke­nis van deze planten in Bijbelse lie­de­ren, verhalen en gedichten?

In au­gus­tus or­ga­ni­se­ren het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw Ter Nood en de Hortus Alkmaar een lezing en rond­lei­ding over Bijbelse Planten. Op don­der­dag 12 au­gus­tus geeft pries­ter Kees van Lent (ini­tia­tiefnemer van de Bijbelse Tuin in Hoofd­dorp) hierover een lezing op het Hei­lig­dom in Heiloo. De spi­ri­tu­ele bood­schap van planten uit de Bijbel staat centraal in de lezing. Wilt u voor­beel­den van Bijbelse Planten in het echt zien? Tijdens de excursie in de Hortus Alkmaar op zon­dag 15 au­gus­tus bespreekt rond­lei­der Ger Augustus de Bijbelse Planten en hun bota­nische kenmerken.

Lezing Bijbelse Planten

Gas­ten­huis O.L.V. ter Nood Heiloo

door: pries­ter Kees van Lent
datum: Donder­dag 12 au­gus­tus
tijd: 20.00 - 21.00 uur
(inloop 19.30 uur)
locatie: Hei­lig­dom O.L.V. ter Nood
Gas­ten­huis (Juliana­kloos­ter)
Hoogeweg 65, Heiloo
Parkeren: Kapellaan 144, Heiloo
aanmel­den: info@olvter­nood.nl
072 - 505 12 88
prijs: € 5,- inclusief koffie en thee
web­si­te: www.olvter­nood.nl

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo

Excursie Bijbelse Planten

Hortus Alkmaar

door: rond­lei­der Ger Augustus
datum: Zondag 15 au­gus­tus
tijd: 10.30 - 12.00 uur
locatie: Hortus Alkmaar
Berenkoog 43, Alkmaar
aanmel­den: info@hortusalkmaar.nl
prijs: € 7,50 per persoon
(entree + rond­lei­ding)
web­si­te: www.hortusalkmaar.nl

Hortus Alkmaar
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose