Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Help uw kleinkind naar de Wereldjongerendagen

gepubliceerd: dinsdag, 30 november 2010

Help uw kleinkind naar de WereldjongerendagenVan 16 tot 21 au­gus­tus 2011 vin­den in Madrid de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) plaats. Deze jon­ge­ren­bij­een­komst, geor­ga­ni­seerd door de katho­lie­ke Kerk, wordt eens in de drie jaar gehou­den. en is het grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld. Ruim een miljoen jon­ge­ren van over de hele wereld verzamelen zich in Madrid voor een uitbun­dig én intiem feest van geloof. Alle Neder­landse bis­dom­men zijn al volop in touw om reizen te or­ga­ni­se­ren naar Madrid; ook het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam biedt aan jon­ge­ren de moge­lijk­heid om dit unieke eve­ne­ment mee te maken.

Wat kunt u doen?

Als groot­ou­der speelt u een be­lang­rijke rol in het leven van uw klein­kind, soms meer dan u beseft. Wanneer het geloof voor u een be­lang­rijk deel van uw leven uitmaakt, dan wenst u toch het­zelfde voor uw klein­kind?!

U kunt nu heel concreet iets doen:

  • Vertel uw klein­kind over het bestaan van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en nodig hen uit.
  • Als het fi­nan­cieel moge­lijk is; sponsor uw klein­kind.
    De 14-daagse reis kost in totaal €725 euro, elke bijdrage is welkom!

Er zijn vele jon­ge­ren die dankzij hun groot­ou­ders de WJD hebben mee­ge­maakt. Uw klein­kind kan hier één van zijn! Jon­ge­ren wor­den aangenaam verrast, sluiten bij­zon­dere vriend­schappen, maken kennis met de wereld­kerk en ont­dek­ken dat het geloof ook van deze tijd is.

“Adop­teer” een klein­kind

Heeft u geen klein­kind, maar wil u toch graag iets voor de jon­ge­ren die naar de WJD willen betekenen? Dit kan! "Adop­teer" een WJD-klein­kind. Er zijn jon­ge­ren die graag zou­den willen deel­ne­men aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, maar daar niet de fi­nan­ciën voor hebben. Uw bijdrage kan het moge­lijk maken voor een jon­gere om tòch dit eve­ne­ment mee te maken.

Wenst u meer in­for­ma­tie?

Iedere vraag mag gesteld wor­den! Neem contact op met Beate Gloudemans.
Tele­foon­num­mer 023-5112637 (bereik­baar gedurende kantooruren).

U kunt ook een fol­der mee­ne­men uit uw paro­chie­kerk of een bezoek brengen aan de web­si­te www.jong­bis­domhaarlem.nl/wjd

Het meemaken van Wereldjongerendagen is een levens-veranderende ervaring!
Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021Jongerenonderzoek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschap
dinsdag, 2 februari 2021Mentorschap in het Jongerenpastoraat
dinsdag, 12 januari 2021Vier JongKatholiek webinars gepland
donderdag, 7 januari 2021Landelijk online tienergroepdag
maandag, 21 december 2020Evangelii Gaudium - Online boekclub
dinsdag, 24 november 2020Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van Video
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - Weerstand
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 Video
zondag, 11 oktober 2020Q&A met Martijn van Helvert Video
zaterdag, 3 oktober 2020‘De onbekende wereld van Jakob’ VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose