Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Help uw kleinkind naar de Wereldjongerendagen

gepubliceerd: dinsdag, 30 november 2010

Help uw kleinkind naar de WereldjongerendagenVan 16 tot 21 au­gus­tus 2011 vin­den in Madrid de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) plaats. Deze jon­ge­ren­bij­een­komst, geor­ga­ni­seerd door de katho­lie­ke Kerk, wordt eens in de drie jaar gehou­den. en is het grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld. Ruim een miljoen jon­ge­ren van over de hele wereld verzamelen zich in Madrid voor een uitbun­dig én intiem feest van geloof. Alle Neder­landse bis­dom­men zijn al volop in touw om reizen te or­ga­ni­se­ren naar Madrid; ook het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam biedt aan jon­ge­ren de moge­lijk­heid om dit unieke evene­ment mee te maken.

Wat kunt u doen?

Als groot­ou­der speelt u een be­lang­rijke rol in het leven van uw klein­kind, soms meer dan u beseft. Wanneer het geloof voor u een be­lang­rijk deel van uw leven uitmaakt, dan wenst u toch het­zelfde voor uw klein­kind?!

U kunt nu heel concreet iets doen:

  • Vertel uw klein­kind over het bestaan van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en nodig hen uit.
  • Als het fi­nan­cieel moge­lijk is; sponsor uw klein­kind.
    De 14-daagse reis kost in totaal €725 euro, elke bijdrage is welkom!

Er zijn vele jon­ge­ren die dankzij hun groot­ou­ders de WJD hebben mee­ge­maakt. Uw klein­kind kan hier één van zijn! Jon­ge­ren wor­den aangenaam verrast, sluiten bij­zon­dere vriend­schappen, maken kennis met de wereld­kerk en ont­dek­ken dat het geloof ook van deze tijd is.

“Adop­teer” een klein­kind

Heeft u geen klein­kind, maar wil u toch graag iets voor de jon­ge­ren die naar de WJD willen betekenen? Dit kan! "Adop­teer" een WJD-klein­kind. Er zijn jon­ge­ren die graag zou­den willen deelnemen aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, maar daar niet de fi­nan­ciën voor hebben. Uw bijdrage kan het moge­lijk maken voor een jon­gere om tòch dit evene­ment mee te maken.

Wenst u meer in­for­ma­tie?

Iedere vraag mag gesteld wor­den! Neem contact op met Beate Gloudemans.
Tele­foon­num­mer 023-5112637 (bereik­baar gedurende kantooruren).

U kunt ook een fol­der mee­ne­men uit uw paro­chie­kerk of een bezoek brengen aan de web­si­te www.jong­bis­domhaarlem.nl/wjd

Het meemaken van Wereldjongerendagen is een levens-veranderende ervaring!
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 11 augustus 2020Q&A sessie over Maria
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
woensdag, 29 juli 2020Q&A sessie over Missie Video
dinsdag, 14 juli 2020Save the date - WJD@Home
zaterdag, 27 juni 2020Avond van Barmhartigheid
dinsdag, 23 juni 2020Aangepast tienerkamp BreakOut
dinsdag, 23 juni 2020Q&A-sessie met Mgr. Hendriks - De Eucharistie Video
woensdag, 10 juni 2020Online tienerdag - Create Video
woensdag, 10 juni 2020Q&A-sessie met Chiara van Voorst Video
donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
donderdag, 23 april 2020Online thema-avonden - de zin van het lijden
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 15 april 2020Barmhartigheidszondag livestream voor tieners
vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van coronaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose