Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Help uw kleinkind naar de Wereldjongerendagen

gepubliceerd: dinsdag, 30 november 2010

Help uw kleinkind naar de WereldjongerendagenVan 16 tot 21 au­gus­tus 2011 vin­den in Madrid de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) plaats. Deze jon­ge­ren­bij­een­komst, geor­ga­ni­seerd door de katho­lie­ke Kerk, wordt eens in de drie jaar gehou­den. en is het grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld. Ruim een miljoen jon­ge­ren van over de hele wereld verzamelen zich in Madrid voor een uitbun­dig én intiem feest van geloof. Alle Neder­landse bis­dom­men zijn al volop in touw om reizen te or­ga­ni­se­ren naar Madrid; ook het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam biedt aan jon­ge­ren de moge­lijk­heid om dit unieke eve­ne­ment mee te maken.

Wat kunt u doen?

Als groot­ou­der speelt u een be­lang­rijke rol in het leven van uw klein­kind, soms meer dan u beseft. Wanneer het geloof voor u een be­lang­rijk deel van uw leven uitmaakt, dan wenst u toch het­zelfde voor uw klein­kind?!

U kunt nu heel concreet iets doen:

  • Vertel uw klein­kind over het bestaan van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en nodig hen uit.
  • Als het finan­cieel moge­lijk is; sponsor uw klein­kind.
    De 14-daagse reis kost in totaal €725 euro, elke bijdrage is welkom!

Er zijn vele jon­ge­ren die dankzij hun groot­ou­ders de WJD hebben mee­ge­maakt. Uw klein­kind kan hier één van zijn! Jon­ge­ren wor­den aange­naam verrast, sluiten bij­zon­dere vriend­schappen, maken kennis met de wereld­kerk en ont­dek­ken dat het geloof ook van deze tijd is.

“Adop­teer” een klein­kind

Heeft u geen klein­kind, maar wil u toch graag iets voor de jon­ge­ren die naar de WJD willen betekenen? Dit kan! "Adop­teer" een WJD-klein­kind. Er zijn jon­ge­ren die graag zou­den willen deel­ne­men aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, maar daar niet de finan­ciën voor hebben. Uw bijdrage kan het moge­lijk maken voor een jon­gere om tòch dit eve­ne­ment mee te maken.

Wenst u meer in­for­ma­tie?

Iedere vraag mag gesteld wor­den! Neem contact op met Beate Gloudemans.
Tele­foon­num­mer 023-5112637 (bereik­baar gedurende kantooruren).

U kunt ook een fol­der mee­ne­men uit uw paro­chie­kerk of een bezoek brengen aan de web­si­te www.jong­bis­domhaarlem.nl/wjd

Het meemaken van Wereldjongerendagen is een levens-veranderende ervaring!Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose