Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Feestelijke overdracht van woonbegeleidingsproject Vivatur

gepubliceerd: vrijdag, 26 november 2010

De ge­meen­te Almere neemt vanaf 2011 de fi­nan­cie­ring van woon­be­ge­lei­dings­pro­ject Vivatur over van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Op woens­dag 10 no­vem­ber werd de over­dracht fees­te­lijk beklonken door (oud)bewoners, (oud)mede­wer­kers, partners en buurtbewoners. Marije van Halderen nam een sym­bo­li­sche sleu­tel in ont­vangst uit han­den van Erik Sengers, staf­me­de­werker diaconie van het bisdom.

Feestelijke overdracht van woonbegeleidingsproject VivaturIn 2004 heeft het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam het ini­tia­tief geno­men om een woon­be­ge­lei­dings­pro­ject op te zetten voor kwets­ba­re Almeerse jon­ge­ren. Samen met LSG-Rentray Nieuw Veld­zicht is het project Vivatur ont­wik­keld.

Vivatur betekent ‘Opdat er geleefd wordt, dwz, opdat de mens leeft!’. Het project richt zich op Almeerse jon­ge­ren van 17 tot 25 jaar die door ver­schil­lende omstan­dig­he­den zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in hun leef­si­tua­tie. Met onder­steu­ning krijgen deze jon­ge­ren weer een kans om een zelf­stan­dige toe­komst op te bouwen.

Op dit moment wor­den acht Almeerse jon­ge­ren begeleid door Vivatur. Zij wonen maximaal an­der­half jaar in kleinschalige wooneen­he­den in Almere Stad of Almere Haven. Tijdens deze periode werken ze samen met een coach aan hun maat­schap­pe­lijke vaar­dig­he­den en krijgen ze be­ge­lei­ding bij scholing en werk. De ge­meen­te heeft we grote waar­de­ring voor Vivatur en heeft besloten de fi­nan­cie­ring van het Bisdom over te nemen. Zo kan het project door­gaan en kunnen nog veel meer jon­ge­ren zelf­stan­dig leren wonen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose