Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop opent advent 2010

gepubliceerd: dinsdag, 23 november 2010

AdventOp zon­dag 28 no­vem­ber a.s. zal de Bis­schop van Haar­lem, Mgr. Jos Punt, tij­dens de Hoogmis in de Ka­the­draal de advents­pe­rio­de openen.

De advent is de voor­be­rei­dings­pe­rio­de op kerst­mis en kent een hele sterke li­tur­gie die uiter­aard ook in de ka­the­draal op ind­ringende wijze wordt gevierd. Het pas­to­rale team van de ka­the­draal gebruikt enkele bedes uit het Onze Vader om in de homilie van de vier advenst­zon­dagen ver­der uit te werken. Daarbij wordt aan­ge­slo­ten bij de lan­de­lijke bis­schop­pe­lijke ad­vents­ac­tie, waarvoor ple­baan Hein Jan van Ogtrop enkele sug­ges­ties voor de verkon­ding schreef. De Bis­schop zal daar zon­dag a.s. dus mee starten.

De vie­ring wordt muzikaal opge­luis­terd door het voltallige Ka­the­drale Koor. Zij zullen werken zingen van M. Haydn, Hammerschmidt en Ware. Tevens zal tij­dens de vie­ring Koen Tobben geïnstalleerd wor­den tot lid van het Ka­the­drale Koor. De vie­ring in de Haar­lemse Ka­the­draal aan de Leidse­vaart begint om 10.00 uur.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose