Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe bezetting jongerenpastoraat

gepubliceerd: zondag, 6 juni 2021

Op het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is vanaf deze maand Jordi Joosten als project­me­de­werker be­gon­nen. Per 1 sep­tem­ber zal Matthijs Jansen het jon­ge­ren­pas­to­raat gaan verlaten en zich alleen nog inzetten voor Ka­the­draal TV.

Carolien Hoogen­boom zal zijn taken over­ne­men en zich daar­mee o.a. meer gaan bezig­hou­den met de fondsen­wer­ving en het beleid en visie van het jon­ge­ren­pas­to­raat. Daar­naast zal haar aan­dacht het ko­men­de jaar uit­gaan naar de The Mis­sio­na­ry School, het contact met de tiener-/jon­ge­ren­wer­kers en de organi­sa­tie van de WJD-reis.

Takenpakket

Jordi zal voor 15 uur per week het jon­ge­ren­pas­to­raat komen ver­ster­ken. Hij zal zich o.a. gaan bezig­hou­den met de organi­sa­tie van het tiener­kamp, ac­ti­vi­teiten van het jon­ge­ren­plat­form zoals een kerst­di­ner, klooster­week­end en dak­lo­zen­di­ners en het onder­hou­den van contacten met tiener-/jon­ge­ren­groepen. Jordi was al betrokken bij Ka­the­draal TV voor het streamen van de Missen en de Q&A’s van het jon­ge­ren­pas­to­raat. Ook hier zal hij zich voor blijven inzetten en wellicht wat vaker voor de camera in plaats van achter de camera ver­schij­nen.

Kennis­ma­king

Jordi is 19 jaar, komt uit Schagen en woont nu in het katho­lie­ke jon­ge­ren­cen­trum ‘Het Josephhuis’ te Haar­lem. Hij is eerste­jaars ge­schie­de­nis­stu­dent aan de Uni­ver­si­teit van Leiden. Als tiener heeft hij meer­dere malen deel­ge­no­men aan het tiener­kamp BreakOut. Op zijn 16e is hij mee­ge­gaan op bisdom­bede­vaart naar Assisi. Daarna is hij zich steeds meer gaan inzetten als vrij­wil­li­ger voor het Katho­lie­ke jon­ge­ren­werk in ons bisdom en is hij inmiddels lid van het bestuur van RKJ (rooms katho­lie­ke jon­ge­ren) Haar­lem.

Terug­blik Matthijs

Matthijs kijkt met dank­baar­heid terug op de 9 jaar waarin hij zich heeft mogen inzetten voor het jon­ge­ren­pas­to­raat. Hoogte­pun­ten voor hem waren de beide bisdom­bede­vaarten naar Rome (2015) en Assisi (2018) en de WJD-reizen naar Rio de Janeiro, Krakau en Panamá. Daar­naast was het jaar­lijkse tiener­kamp BreakOut altijd een prach­tige afslui­ting van het seizoen.

Bisdom­maandjour­naal

In het eerst­volgende bisdom­maandjour­naal op Ka­the­draal TV zal Jordi zich ver­der voor­stel­len. Lees ook het bericht op de web­si­te van het jon­ge­ren­pas­to­raat waarin Jordi zich voorstelt:


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose