Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

DiaconAction 2010: Dubbele winst

gepubliceerd: donderdag, 18 november 2010

Van 19 tot en met 21 no­vem­ber komen jon­ge­ren uit heel Neder­land in actie om iets te betekenen voor mensen in hun omge­ving. Schrobben, tuinieren, spel­le­tjes spelen en zingen, het gebeurt allemaal tij­dens het jaar­lijkse ‘DiaconAction’-weekend. DiaconAction is een sociaal-diaco­naal project van Jong Katho­liek. om jon­ge­ren te sti­mu­leren hun katho­lie­ke geloof han­den en voeten te geven.

Diaconaction 2010Susanne van den Berk is jon­ge­ren­werkster in bisdom Den Bosch en vindt DiaconAction een goede kans om “met jon­ge­ren samen de han­den uit de mouwen te steken voor de mede­mens en gezellig samen bezig te zijn.” Van den Berk: “Het geeft veel voldoe­ning om je steentje bij te kunnen dragen, ook al is het maar in het klein. Alle beetjes helpen! Het meedoen aan DiaconAction is op die manier goed voor de ver­bon­den­heid in de jon­ge­ren­groep én voor de ver­bon­den­heid met de mede­mens. Dubbele winst dus!”

Door middel van ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten zetten jon­ge­ren zich be­lan­ge­loos in voor anderen. De deel­ne­mers maken op deze manier kennis met de inhou­de­lijke kant van het ker­ke­lijke begrip ‘diaconie’. De jon­ge­ren bedenken en or­ga­ni­se­ren zelf een actie, dat kan van alles zijn. Denk aan: tuinieren, het opknappen van een ont­moe­tings­plek, het or­ga­ni­se­ren van een muzikale mid­dag, koffie schenken of een spel­le­tjes­mid­dag in het bejaar­denhuis.

DiaconAction staat open voor deelname van alle jon­ge­ren in de leef­tijd van 12 tot en met 30 jaar, ongeacht de reli­gi­euze ach­ter­grond. DiaconAction is een ini­tia­tief van Jong Katho­liek, de jon­ge­ren­af­de­ling van het Se­cre­ta­riaat van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. (Se­cre­ta­riaat rkk – afdeling Pers & Com­mu­ni­ca­tie)

Voor meer in­for­ma­tie kunt u terecht op www.jongkatho­liek.nl/diaconaction
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose