Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde

Zondag 11 april - 16.00 uur - Kathedraal TV

gepubliceerd: donderdag, 8 april 2021

Kathedraal TV - Q&A met Paul GraasIn de pro­gram­ma­se­rie Q&A op Ka­the­draal TV is Paul Graas zon­dag 11 april vanaf 16.00 uur te gast met als thema ‘Middel­ma­tig­heid is zonde - Daad­krach­tig rich­ting geven aan je leven!’.

Juist is deze tijd met veel onzeker­he­den en ondui­de­lijk­he­den is dit mis­schien een extra uit­daging. Hoe houd jij je staande in een omge­ving van een miljoen keuzes die je kunt maken en een vooruit­zicht van maximaal 3 weken. Met name voor jon­ge­ren is dit nu een uit­daging! Hoe maak je dan de juiste keuzes en zorg je ervoor dat je zelf regie houdt over je eigen leven! Wat is daarvoor nodig? We gaan er over in gesprek met Paul Graas.

Instudo Foundation

Paul werkt bij Instudo Foundation, waar hij ac­ti­vi­teiten opzet die gericht zijn op karakter­vor­ming en sociale impact voor stu­den­ten en young pro­fes­sio­nals. Hij heeft veel erva­ring in het or­ga­ni­se­ren van eve­ne­menten, reizen, vrij­wil­li­gers­werk, congressen en seminars in binnen- en bui­ten­land.

Paul is een ervaren coach die jonge mensen helpt te groeien in karakter en deug­den; om authen­tieke idealen om te zetten in concrete voor­ne­mens voor het dage­lijks leven. Binnen Instudo is hij directeur van het Leidenhoven College (Am­ster­dam), een huis voor stu­den­ten en een studie­cen­trum, waar jon­ge­ren komen voor aca­de­mische, culturele en katho­lie­ke vor­ming.

Interaxion Group

Paul is ook researchmana­ger bij Interaxion Group en geeft work­shops in binnen- en bui­ten­land voor ouders, docenten en andere opvoe­ders over de impact van de digitale wereld en social media op de ont­wik­ke­ling van de jeugd: hoe kun je de jeugd opvoe­den in vrij­heid en verant­woor­de­lijk­heid in een afgeleid en impulsieve samen­le­ving?

Paul heeft de Neder­lands/Spaanse natio­na­li­teit en woonde 10 jaar in Spanje. Op zijn 20ste, besloot hij zijn studie voort te zetten in Neder­land en hier zijn pro­fes­sio­nele toe­komst op te bouwen.

Vragen stellen

Tijdens dit gesprek is het moge­lijk om jouw eigen vragen en opmer­kingen in te sturen. Deze vragen bespreken we dan met Paul. Doe dit via de chat in YouTube of WhatsApp naar het nummer:

  • 06 - 234 360 49

 
Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021Jongerenonderzoek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschap
dinsdag, 2 februari 2021Mentorschap in het JongerenpastoraatBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose