Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven

Roepingenzondag 25 april - 14.30 uur - Online

gepubliceerd: dinsdag, 6 april 2021

Het roe­pingen­pas­to­raat van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den en het jon­ge­ren­pas­to­raat van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­se­ren ge­za­men­lijk op roe­pingen­zon­dag 25 april een online mid­dag Speeddaten met kloosterordes en het God­ge­wijde leven.

Deze mid­dag wordt geor­ga­ni­seerd voor jon­ge­ren vanuit het hele land om laag­drem­pe­lig kennis te maken met het reli­gi­euze leven en de ver­schil­lende spiri­tua­li­teiten.

De stap om een dagje mee te lopen met een kloosterorde kan best wel een grote stap zijn, zeker als een orde nog onbekend voor je is. Vandaar deze laag­drem­pe­lige online ont­moe­ting, waarbij kennisgemaakt kan wor­den met ver­schil­lende ordes of vormen van God­ge­wijd leven. Zo hopen we dat bij het zien van een gezicht de drempel naar een bezoekje aan een klooster verlaagd wordt.

Pro­gram­ma

tijd sessie
14.30 uur intro­duc­tie door Mgr. Hendriks & Mgr. Van den Hout
14.45 uur sessie 1 - break out rooms
15.00 uur sessie 2 - break out rooms
15.15 uur sessie 3 - break out rooms
15.30 uur ge­za­men­lijke afslui­ting door de bis­schop­pen met uit­stel­ling en vespers
16.00 uur einde

Info en aanmel­den


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose