Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tienerprogramma Europese Jongerenontmoeting Taizé

gepubliceerd: dinsdag, 16 november 2010

Tijdens de Europese Jon­ge­ren­ont­moe­ting - van 28 de­cem­ber t/m 1 januari a.s. in Rotter­dam - is er voor tieners in de leef­tijd van 12-16 jaar een eigen work­shop­pro­gram­ma. Zij vallen nog niet in de leef­tijds­cate­go­rie die broe­der­ge­meen­schap Taizé aanhoudt en kunnen met dit pro­gram­ma toch één dag deel­ne­men aan het grote eve­ne­ment. Dat kan op woens­dag 29 de­cem­ber of op don­der­dag 30 de­cem­ber.

Taize RotterdamDe groepen tieners kunnen deel­ne­men aan het mid­dageten, het mid­dag­ge­bed in de Rotter­damse Ahoy samen met duizen­den jon­ge­ren uit heel Europa, gevolgd door deelname aan de speciale work­shop voor tieners. 

Dit work­shop­pro­gram­ma wordt geor­ga­ni­seerd door jeugd­organi­sa­ties van de Pro­tes­tantse Kerk (JOP) en de Rooms-Katho­lie­ke Kerk (Jong Katho­liek). Deze work­shop vindt plaats tij­dens het reguliere work­shop­pro­gram­ma op woens­dag 29 en don­der­dag 30 de­cem­ber. Het pro­gram­ma biedt een mix van muziek, dans, rap, debat, theater en vele andere creatieve ac­ti­vi­teiten. Alle deel­ne­mers wor­den uitgedaagd om actief bezig te gaan met het thema ‘geloof, hoop en liefde’. Na deze work­shop keren de tieners terug naar de Ahoy voor het eten en het avond­ge­bed.

Beide kerken en de broe­ders van Taizé vin­den het van belang dat ook deze leef­tijds­groep de moge­lijk­heid krijgt om de spiritua­liteit van Taizé te ervaren nu de gemeen­schap in Neder­land is. Meer in­for­ma­tie en aanmel­den: www.taize-rdam.nl

Meer in­for­ma­tie over Taizé en de Europese Jon­ge­ren­ont­moe­ting: www.taizeinne­derland.nl en www.taize-rdam.nl

Taizé

De ge­meen­schap van Taizé (Frank­rijk) telt een hon­derdtal broe­ders, katho­liek en van ver­schil­lende pro­tes­tantse afkomst, uit bijna der­tig lan­den. Uit alle wereld­de­len komen jon­ge­ren massaal naar Taizé om deel te nemen aan de weke­lijkse ont­moe­tingen. Een verblijf in Taizé is een moge­lijk­heid om naar ge­meen­schap met God te zoeken door het gemeen­schap­pe­lijk gebed, het zingen, stilte en per­soon­lijke be­zin­ning. Eén keer per jaar is er een grote jon­ge­ren­ont­moe­ting in een Europese stad.
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose