Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tienerprogramma Europese Jongerenontmoeting Taizé

gepubliceerd: dinsdag, 16 november 2010

Tijdens de Europese Jon­ge­ren­ont­moe­ting - van 28 de­cem­ber t/m 1 januari a.s. in Rotter­dam - is er voor tieners in de leef­tijd van 12-16 jaar een eigen work­shop­pro­gram­ma. Zij vallen nog niet in de leef­tijds­cate­go­rie die broe­der­ge­meen­schap Taizé aanhoudt en kunnen met dit pro­gram­ma toch één dag deel­ne­men aan het grote eve­ne­ment. Dat kan op woens­dag 29 de­cem­ber of op don­der­dag 30 de­cem­ber.

Taize RotterdamDe groepen tieners kunnen deel­ne­men aan het mid­dageten, het mid­dag­ge­bed in de Rotter­damse Ahoy samen met duizen­den jon­ge­ren uit heel Europa, gevolgd door deelname aan de speciale work­shop voor tieners. 

Dit work­shop­pro­gram­ma wordt geor­ga­ni­seerd door jeugd­organi­sa­ties van de Pro­tes­tantse Kerk (JOP) en de Rooms-Katho­lie­ke Kerk (Jong Katho­liek). Deze work­shop vindt plaats tij­dens het reguliere work­shop­pro­gram­ma op woens­dag 29 en don­der­dag 30 de­cem­ber. Het pro­gram­ma biedt een mix van muziek, dans, rap, debat, theater en vele andere creatieve ac­ti­vi­teiten. Alle deel­ne­mers wor­den uitgedaagd om actief bezig te gaan met het thema ‘geloof, hoop en liefde’. Na deze work­shop keren de tieners terug naar de Ahoy voor het eten en het avond­ge­bed.

Beide kerken en de broe­ders van Taizé vin­den het van belang dat ook deze leef­tijds­groep de moge­lijk­heid krijgt om de spiritua­liteit van Taizé te ervaren nu de gemeen­schap in Neder­land is. Meer in­for­ma­tie en aanmel­den: www.taize-rdam.nl

Meer in­for­ma­tie over Taizé en de Europese Jon­ge­ren­ont­moe­ting: www.taizeinne­derland.nl en www.taize-rdam.nl

Taizé

De ge­meen­schap van Taizé (Frank­rijk) telt een hon­derdtal broe­ders, katho­liek en van ver­schil­lende pro­tes­tantse afkomst, uit bijna der­tig lan­den. Uit alle wereld­de­len komen jon­ge­ren massaal naar Taizé om deel te nemen aan de weke­lijkse ont­moe­tingen. Een verblijf in Taizé is een moge­lijk­heid om naar ge­meen­schap met God te zoeken door het gemeen­schap­pe­lijk gebed, het zingen, stilte en per­soon­lijke be­zin­ning. Eén keer per jaar is er een grote jon­ge­ren­ont­moe­ting in een Europese stad.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose