Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Thema Jongerenprogramma Stille Omgang 2011 bekend

gepubliceerd: maandag, 15 november 2010

Het thema van het Jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille Omgang (SO) 2011 is bekend: ‘Reboot’ De apostel Paulus schrijft; ‘Vernieuwt maar behoudt het goede’ Dit schreef hij niet alleen voor de Chris­te­nen van zijn tijd; ook nu, voor ons, is dit nog steeds actueel!! Er komt veel op ons af maar wat doen we daar­mee? Af en toe lopen we vast en hebben we even een ‘reboot’ nodig. Doe ik dan alles weg? Wat is be­lang­rijk in mijn leven, waar leef ik voor en wat heeft God hiermee te maken?

Pro­gram­ma
Stille Omgang 2011 - RebootHet SO-Jon­ge­ren­pro­gramma is uitgegroeid tot een natio­naal katho­liek jon­ge­ren­eve­ne­ment van formaat, dat elk jaar hon­der­den jon­ge­ren vanuit het hele land naar de hoofd­stad trekt. Het thema voor dit jaar is ‘Reboot’.  Een IT-term voor opnieuw starten, een nieuwe start maken maar behou­den wat goed werkt!   

Entertain­ment en momenten van ver­die­ping en be­zin­ning, kortom ge­za­men­lijk het geloof vieren: dat zijn de hoofd-ingrediënten van het SO-Jon­ge­ren­pro­gramma. Het hoogte­punt van de avond is het ge­za­men­lijk lopen van de Stille Omgang. Houdt de ko­men­de tijd de web­si­te in de gaten voor updates over het pro­gram­ma!

Wanneer?
De Stille Omgang vindt plaats op zater­dag 19 maart 2011, in Am­ster­dam. Voor de 130e maal alweer!

Waar?
Het SO-Jon­ge­ren­pro­gramma vindt plaats in de Mozes & Aaron­kerk. De kerk is gelegen aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam.

Meer info
Heb je vragen over het SO-jon­ge­ren­pro­gramma? De organi­sa­tie helpt je graag ver­der.

Kijk op www.stille-omgang.nl/jon­ge­ren, of neem contact op met het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, 023 5112 635. Flyers en posters van het SO-Jon­ge­ren­pro­gramma kunnen aan­ge­vraagd wor­den via info@jong­bis­domhaarlem.nl

Aanmel­ding gewenst via aanmel­ding@stille-omgang.nl.

Meer over de SO

Steeds meer jon­ge­ren trekken jaar­lijks vanuit het hele land naar ‘Mirakel­stad’ Am­ster­dam om daar het eucha­ris­tisch won­der van 1345 te her­denken en een krach­tig sig­naal van geloof af te geven, temid­den van de grote stad Am­ster­dam. In gebed lopen zij door de bin­nen­stad en laten zo zien hoe­zeer God bij ons mensen betrokken is. Voor meer in­for­ma­tie over de Stille Omgang in het alge­meen: www.stille-omgang.nl

Tot ziens in Am­ster­dam op 19 maart!

Download de poster en hang hem op achterin de kerk, de pa­ro­chie­zaal en op het jeugdhonk!
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie FatimaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose