Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr Van Lieshout CMM overleden op Kerstavond

gepubliceerd: maandag, 28 december 2009

Mgr. Henry van Lieshout CMM, emeritus-bis­schop van Lae in Papoea-Nieuw Guinea, is op Kerst­avond overle­den. Dat heeft de Con­gre­ga­tie van de Mis­sio­na­rissen van Mariannhill zon­dag bekendgemaakt.

Mgr. Van Lieshout werd op 19 maart 1932 geboren in Venlo. Hij deed zijn eerste professie in 1954 en werd in 1959 pries­ter gewijd. Paus Paulus VI benoemde hem in 1966 tot bis­schop van het nieuwe diocees Lae in Papoea-Nieuw Guinea, waar hij op 28 au­gus­tus 1967 tot bis­schop werd gewijd.

Donder­dag­mid­dag om half zes meldde hij tele­fo­nisch aan de cate­chist van de H.Martinus­paro­chie in Lae dat hij de nachtmis om zeven uur ’s avonds zou celebreren. Hij kwam niet en de gelo­vi­gen kon­den hem niet bereiken, omdat hij de tele­foon niet opnam en het hek van het Mariannhill Huis gesloten was. Na de nachtmis om tien uur werd hij door een confrater en een zuster gevon­den. Hij zat dood in zijn leun­stoel.
De pau­se­lijk nuntius in Port Moresby zal de uit­vaart lei­den. Een zevental bis­schop­pen zal bij de begrafenis aanwe­zig zijn.

Mgr. Van Lieshout zag tij­dens zijn epis­co­paat de ge­meen­schap in Lae groeien van twee­dui­zend naar der­tig­dui­zend gelo­vi­gen. Zijn aan­dacht ging vooral uit naar de nieuwe bewe­gingen en ini­tia­tie­ven, en naar de zieken. Na zijn emeritaat werd hij door de plaat­se­lijke ge­meen­schap on­der­schei­den met de titel Chief (‘opper­hoofd’).

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose