Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Online Avond van de Martelaren

Vrijdag 26 maart - 20.00 uur - via YouTube

gepubliceerd: zaterdag, 20 maart 2021

De laatste jaren or­ga­ni­seert de katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie Kerk in Nood - ACN Neder­land de Avond van de Mar­te­la­ren. Van­wege corona zijn er dit jaar geen fysieke bij­een­komsten maar is er een live video via YouTube op vrij­dag­avond 26 maart 2021 vanaf 20.00 uur.

Mar­te­la­ren

Ook in 2020 moesten mensen hun geloof in Christus met de dood bekopen. Deze getuigen van het geloof (martyre) en van de liefde tot in de dood mogen ons in­spi­re­ren in ons geloof.

Tijdens de Avond van de Mar­te­la­ren horen we dit jaar de ge­tui­ge­nissen van drie mensen:

  • De Venezolaanse pries­ter José Manuel de Jesús werd vermoord toen hij iemand aansprak die een pa­ro­chi­aan bedreigde.
  • Se­mi­na­rist Nnadi Michael uit Nigeria werd samen met drie andere se­mi­na­risten uit het semi­na­rie van Kaduna ont­voerd. Hij werd vermoord omdat hij bleef getuigen van Christus.
  • En in Pakistan werd Sonia Bibi (24) vermoord omdat ze wei­gerde te trouwen en zich tot de Islam te bekeren.

Bid mee!

Op de Avond van de Mar­te­la­ren bid­den we voor hen, voor hun nabe­staan­den en voor hun ver­vol­gers, maar ook voor al die andere mensen die om hun geloof zijn ver­volgd. Om troost, kracht, beke­ring en genade. Bid mee!

Gratis gebedspakket

Bid mee op vrij­dag 26 maart om 20.00 uur tij­dens de eerste online editie van de Avond van de Mar­te­la­ren. Schrijf u in en ont­vang de link voor de gebeds­vie­ring op YouTube. In gebed staan we samen stil bij de veer­tien staties van de Kruis­weg, afgewisseld met over­we­gingen, ge­tui­ge­nissen en muziek. Kerk in Nood hoopt dat u meebidt en biedt daarvoor graag een (gratis) gebedspakket voor thuis aan.

Eerdere edities

In het dossier Avond van de Mar­te­la­ren staan ver­slagen van eer­dere edities van de Avond van de Mar­te­la­ren met uit­ge­breide foto­se­ries.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose