Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hare Majesteits ambassadeur bij de Heilige Stoel overleden

Henriette J.C.M. barones van Lynden-Leijten

gepubliceerd: zaterdag, 6 november 2010

Perscommuniqué BisschoppenconferentieDe bis­schop­pen van Neder­land spreken hun oprechte leedwezen uit bij het over­lij­den van Henriette J.C.M. barones van Lynden-Leijten, Hare Majes­teits am­bas­sa­deur bij de Heilige Stoel. Haar heen­gaan op 60-jarige leef­tijd betekent een groot verlies voor de naaste fami­lie­le­den, maar ook voor de katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap.

De am­bas­sa­deur was pas kort op haar post in Rome. Na haar benoe­ming op 28 april 2009 bood zij op 2 ok­to­ber 2009 haar geloofs­brie­ven aan Paus Bene­dic­tus XVI aan. In de periode daarna hebben de ver­schil­lende Neder­landse bis­schop­pen barones Van Lynden leren kennen en waar­de­ren als een erudiete, gastvrije en zeer harte­lijke am­bas­sa­deur.

De bis­schop­pen bid­den dat de over­le­de­ne nu mag delen in Gods vrede en vreugde. Zij zullen speciaal bid­den voor de zielenrust van barones Van Lynden tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring op de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag, zon­dag 7 no­vem­ber te ‘s-Hertogen­bosch. De bis­schop­pen wensen baron van Lynden en de overige fami­lie­le­den van de over­le­de­ne alle sterkte en vertroos­ting toe.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose