Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkdiner mentorschap

Dinsdag 16 maart - 18.45 uur - Online webinar

gepubliceerd: donderdag, 18 februari 2021

Het jon­ge­ren­pas­to­raat van ons bisdom houdt op dins­dag 16 maart een online-diner­mee­ting voor­af­gaand aan de In­spi­ra­tie­avond van JongKatho­liek - Mentor­schap Jon­ge­ren­pas­to­raat.

Vier webinars van JongKatho­liek

Voor ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers en beroeps­krachten die werken met jon­ge­ren is er in maart 2021 de gelegen­heid om vier Webinars te volgen over mentor­schap in het jon­ge­ren­pas­to­raat. Voor­af­gaand aan het derde Webinar biedt het jon­ge­ren­pas­to­raat de moge­lijk­heid aan om elkaar uit­ge­brei­der te spreken.

Tijdens de vier achtereen­volgende dins­dag­avon­den (2, 9, 16 en 23 maart) gaan we aan de slag met wat mentor­schap precies is, hoe gees­te­lij­ke lei­ding doeltreffend werkt en ont­van­gen we prak­tische tips. Daarbij brengt het jon­ge­ren­pas­to­raat ons ook samen om elkaar kort beter te leren kennen. Zo weten wie hier allemaal mee bezig zijn en kunnen we moge­lijk ook kort delen waar onze vragen en succes­ver­halen liggen.

Pre-mee­ting

Inspiratieavonden over Mentorschap in het jongerenpastoraatDe pre-mee­ting is voor­af­gaand aan het Webinar van 16 maart via Zoom en begint om 18.45 uur. Meld je aan voor deze extra ont­moe­ting via Matthijs Jansen op het e-mal­a­dres mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl. Vul bij je aanmel­ding je adres ook in. Voor deze diner­mee­ting sturen we je een kleinig­heidje toe voor bij deze online-diner­mee­ting. Graag zien we je dan!

Jon­ge­renforum

De aan­lei­ding voor deze serie Webinars is een inter­na­tio­naal jon­ge­renforum te Rome in 2019 geweest. In dit forum stond de Post­sy­no­dale Apos­to­lische Exhor­ta­tie ‘Christus Vivit’ centraal. Het be­ge­lei­den van jon­ge­ren was een van de be­lang­rijke punten die uit de Exhor­ta­tie en het jon­ge­renforum naar voren kwam. Jong Katho­liek geeft gehoor aan deze oproep en wil samen met jou kijken hoe we tieners en jon­ge­ren beter kunnen be­ge­lei­den in hun dage­lijks leven en bij het stellen van hun levens­vra­gen. Er zal veel gelegen­heid zijn voor vragen. Ook is er ruimte om concrete plannen omtrent mentor­schap concreet op te starten.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022TienerdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose