Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkdiner mentorschap

Dinsdag 16 maart - 18.45 uur - Online webinar

gepubliceerd: donderdag, 18 februari 2021

Het jon­ge­ren­pas­to­raat van ons bisdom houdt op dins­dag 16 maart een online-diner­mee­ting voor­af­gaand aan de In­spi­ra­tie­avond van JongKatho­liek - Mentor­schap Jon­ge­ren­pas­to­raat.

Vier webinars van JongKatho­liek

Voor ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers en beroeps­krachten die werken met jon­ge­ren is er in maart 2021 de gelegen­heid om vier Webinars te volgen over mentor­schap in het jon­ge­ren­pas­to­raat. Voor­af­gaand aan het derde Webinar biedt het jon­ge­ren­pas­to­raat de moge­lijk­heid aan om elkaar uit­ge­brei­der te spreken.

Tijdens de vier achtereen­volgende dins­dag­avon­den (2, 9, 16 en 23 maart) gaan we aan de slag met wat mentor­schap precies is, hoe gees­te­lij­ke lei­ding doeltreffend werkt en ont­van­gen we prak­tische tips. Daarbij brengt het jon­ge­ren­pas­to­raat ons ook samen om elkaar kort beter te leren kennen. Zo weten wie hier allemaal mee bezig zijn en kunnen we moge­lijk ook kort delen waar onze vragen en succes­ver­halen liggen.

Pre-mee­ting

Inspiratieavonden over Mentorschap in het jongerenpastoraatDe pre-mee­ting is voor­af­gaand aan het Webinar van 16 maart via Zoom en begint om 18.45 uur. Meld je aan voor deze extra ont­moe­ting via Matthijs Jansen op het e-mal­a­dres mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl. Vul bij je aanmel­ding je adres ook in. Voor deze diner­mee­ting sturen we je een kleinig­heidje toe voor bij deze online-diner­mee­ting. Graag zien we je dan!

Jon­ge­renforum

De aan­lei­ding voor deze serie Webinars is een inter­na­tio­naal jon­ge­renforum te Rome in 2019 geweest. In dit forum stond de Post­sy­no­dale Apos­to­lische Exhor­ta­tie ‘Christus Vivit’ centraal. Het be­ge­lei­den van jon­ge­ren was een van de be­lang­rijke punten die uit de Exhor­ta­tie en het jon­ge­renforum naar voren kwam. Jong Katho­liek geeft gehoor aan deze oproep en wil samen met jou kijken hoe we tieners en jon­ge­ren beter kunnen be­ge­lei­den in hun dage­lijks leven en bij het stellen van hun levens­vra­gen. Er zal veel gelegen­heid zijn voor vragen. Ook is er ruimte om concrete plannen omtrent mentor­schap concreet op te starten.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021Jongerenonderzoek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
dinsdag, 2 februari 2021Mentorschap in het JongerenpastoraatBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose