Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ouders zalige Chiara Luce naar Katholieke Jongerendag

Katholieke Jongerendag 2010

gepubliceerd: donderdag, 4 november 2010

Nog geen zes weken gele­den werd in Rome de jonge Chiara Luce Badano zalig verklaard. Velen zijn geraakt door het rotsvaste geloof dat zij in haar tiener­ja­ren liet zien. Reden voor Jong Katho­liek om haar ouders uit te nodigen op de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD), 7 no­vem­ber in Den Bosch. Maria Teresa en Ruggero Badano getuigen hoe Chiara met haar jonge geloof een voor­beeld kan zijn in deze tijd. Ook de beste vriendin van Chiara Badano, Chicca Coriasco, zal aanwe­zig zijn op de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag in Den Bosch.

Het thema van de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag is ‘Focus’. Tijdens de dag ver­die­pen jon­ge­ren zich in vragen als: ‘Wat is je doel in je leven? Door wie laat je je lei­den? Hoe maak je keuzes als je voor een moei­lijke beslis­sing staat?’. Vader en moe­der Badano ver­tellen aan de hand van Chiara’s levens­ver­haal hoe hun dochter de focus in haar leven op Christus legde. Haar korte leven was een ge­tui­ge­nis. Zo von­den velen rust en troost als ze bij haar waren. Op 7 ok­to­ber 1990 zei zij tegen haar moe­der: ‘Wees gelukkig, want ik ben het ook!’ Diezelfde dag stierf zij. Ze was 18 jaar. Op 25 sep­tem­ber 2010 werd ze door de Katho­lie­ke Kerk zaligverklaard.

Chiara Luce BadanoWie is Chiara Badano?
Chiara werd geboren in Sassello (Italië), in het jaar 1971. Vanaf haar 9de levens­jaar nam ze deel aan de ont­moe­tingen voor jon­ge­ren van de katho­lie­ke nieuwe bewe­ging ‘Focolare’. Gods liefde stond centraal in Chiara’s leven. Ze wilde leven naar de wil van God. Haar liefde voor Jezus werd concreet in de liefde voor alle mensen om haar heen, ook in de laatste fase van haar leven toen ze door een ziekte werd geveld. Dat dit voor Chiara’s ouders een moei­lijke periode was, ver­bloemen ze in hun ge­tui­ge­nis niet. Oprecht ver­tellen ze ook over de vragen en twijfels die dat met zich meebracht.

Keuze­pro­gramma’s
Naast het keuze­pro­gramma over Chiara Badano (‘Saints today’) biedt de KJD ver­schil­lende andere keuze­pro­gramma’s. Er zijn onder­de­len gericht op tieners (12 t/m 15 jaar) en pro­gram­ma’s speciaal voor jon­ge­ren (16 t/m 30 jaar). De keuze­pro­gramma’s richten zich, vanuit de katho­lie­ke geloofsop­vat­ting, op bezig­he­den en ac­ti­vi­teiten in het dage­lijks leven van jon­ge­ren, zoals relaties, milieu, maar ook werk. Xpand, een trai­nings­bu­reau, zal het thema ‘Focus’, vertalen naar de werkvloer. Daar­naast zal cabare­tier Jo de Rijck uit Vlaan­de­ren voor ontspan­ning zorgen. De Rijck heeft onder andere in 2007 caberetfestival ‘Kleinzalig’ gewonnen en zal nu op de KJD een verrassend optre­den geven. Naast deze diverse pro­gram­maon­der­de­len is er een optre­den van de Duitse band Good Weather Forecast. De dag wordt af­ge­slo­ten door een grote Eucha­ris­tie­vie­ring. De jon­ge­ren­dag begint om 09.30 uur en duurt tot 17.15 uur.

Opgave en ver­voer
Kaarten zijn tot vrij­dag 20:00 uur voor €10 euro te be­stel­len op www.jongkatho­liek.nl/kjd
Prijs aan de deur is €12 euro. De Maaspoort te ’s-Hertogen­bosch, Marathonloop 1, is goed bereik­baar met het open­baar ver­voer. Lees hier meer over geor­ga­ni­seerd busver­voer vanuit ons bisdom

De Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag wordt voor de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie geor­ga­ni­seerd door Jong Katho­liek, de afdeling Jeugd & Jon­ge­ren van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie.

Meer in­for­ma­tie over het jon­ge­ren­werk van de Katho­lie­ke Kerk in Neder­land is te vin­den op www.jongkatho­liek.nl Voor meer in­for­ma­tie over het leven van Chiara Luce Badano: www.focolare.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeienBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose