Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Impulsdag Jongerenpastoraat en Catechese

Zaterdag 29 januari 2011

gepubliceerd: woensdag, 3 november 2010

Op zater­dag 29 januari 2010 wordt opnieuw de jaar­lijkse Impuls­dag Catechese en Jon­ge­ren­pas­to­raat gehou­den in Am­ster­dam. Sprekers zijn o.a. dr. Toke Elshof en Prof. dr. Martin Hoon­dert. De dag is bedoeld voor pas­to­rale krachten en (toe­koms­tige) bege­lei­ders op het gebied van Jon­ge­ren­pas­to­raat en/of Catechese van pa­ro­chies/ regio's. Vorig jaar bezochten 125 mensen deze dag.

Thema en pro­gram­ma

Impulsdag Jongerenpastoraat en CatecheseHet thema van dit jaar is: "Geleefd geloof van gene­ra­tie op gene­ra­tie". Hoe geef je als bege­lei­der dit geloof door aan anderen en wie onder­steunt en inspireert je daarbij?

De dag wordt geopend met een korte gebeds­vie­ring en een inlei­dend woord over de gevolgen van het wegvallen van de dekenale onder­steu­ning. Daarna kan een keuze gemaakt wor­den uit twee lezingen: Van huis uit katho­liek door Toke Elshof en Vieren met jon­ge­ren door Martin Hoon­dert.

Na de lunchpauze wor­den er ver­schil­lende ini­tia­tie­ven naar voren gebracht en volgt er een work­shopronde. U kunt o.a. een keuze maken uit: Ingrediënten in een reli­gi­euze opvoe­ding, Het geheim van de eucha­ris­tie uit­ge­legd aan kin­de­ren, Li­tur­gie van de vormsel­vie­ring met jon­ge­ren, Een goed jaar­pro­gramma voor jon­ge­ren­pas­to­raat, Hoe kan een pa­ro­chie gezins­vrien­de­lijker wor­den?

Ook wor­den er diverse werk­vor­men en spellen ge­pre­sen­teerd en zullen boek­han­del 't Kruis­punt uit Hoofd­dorp, het Katho­liek Alpha Centrum en Stich­ting Samuel aanwe­zig zijn met boeken en ma­te­ri­alen.

Prak­tisch

De dag duurt van 11 uur (vanaf 10.30 uur inloop) tot 16 uur en wordt gehou­den in Am­ster­dam, in de Mozes & Aäron­kerk aan het Waterloo­plein.

Kosten van de dag zijn 5 euro persoon, waarvoor u tevens een aantal con­sump­tiebonnen krijgt uit­gereikt. Wij vragen u zelf een lunchpakketje mee te nemen.

Organi­sa­tie

De dag wordt geor­ga­ni­seerd door de diensten Jon­ge­ren­pas­to­raat en Catechese (van bisdom en de­ke­na­ten).

In­for­ma­tie en opgave

Voor meer in­for­ma­tie – o.a. het aan­vra­gen van de flyer – en/of opgave, kunt u contact opnemen met:

Mirjam Spruit-Borst (JP bisdom), info@jong­bis­domhaarlem.nl of Marcel Else­naar (dekenaat Am­ster­dam): else­naar@dekenaat-amster­dam.nl

Of kijk op: www.jong­bis­domhaarlem.nl en www.steenindevijver.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose