Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vierdelige serie: Martelaren van Nu!

Vanaf maandag 21 december - 19.00 uur - Kathedraal TV

gepubliceerd: zaterdag, 19 december 2020

In deze nieuwe serie gaan Matthijs Jansen en Peter Broe­der in gesprek over het leven van ver­volgde chris­te­nen in onze tijd! Veel chris­te­nen kunnen hun geloof niet vrij uitleven zoals wij dat kunnen. Ook vandaag de dag geven mensen hun leven voor het geloof.

Vervol­ging is niet alleen iets van vroe­ger of wat we lezen in de Bijbel, het is zeer actueel. Dit is vaak (nog) niet in ons eigen land de reali­teit, maar in grote delen van de wereld is het aan de orde van de dag. We kijken in deze serie naar vier verhalen van jonge gelo­vi­gen die hun leven moesten opgeven voor hun geloof. Wat doet dit marte­laar­schap met de ge­meen­schap van waaruit zij voort­ko­men? Wat kunnen deze verhalen voor ons betekenen? En waarom gingen zij zover voor hun geloof in God dat zij hun leven hier op aarde kwijt raakte?

Teaser

Première

Elke maan­dag

Vanaf 21 de­cem­ber zal vier maan­da­gen achter elkaar om 19:30 uur een nieuwe afleve­ring op Ka­the­draal TV wor­den ge­pu­bli­ceerd.

datum afleve­ring marte­laar
maan­dag 21 de­cem­ber 2020 Afleve­ring 1 Sarah Yohanna
maan­dag 28 de­cem­ber 2020
Afleve­ring 2 Fr. Ragheed Ganni
maan­dag 4 januari 2021
Afleve­ring 3 Akash Bashir
maan­dag 11 januari 2021
Afleve­ring 4 Fr. Frans van der Lugt

Samen­wer­king met Kerk in Nood

De afleve­ringen zijn gemaakt in samen­wer­king met Kerk in Nood. Kerk in Nood finan­ciert en onder­steund veel katho­lie­ke ge­meen­schappen overal ter wereld en vaak is dat ook in gebie­den waar chris­te­nen hun geloof niet vrij kunnen beleven of zelf ver­volgd wor­den. Deze verhalen verzamelen zij en proberen zij zicht­baar te maken in andere delen van de wereld waar Katho­lie­ke wel vrij hun geloof kunnen uitleven. De video’s in deze serie die als bron van het gesprek dienen zijn door de we­reld­wijde organi­sa­tie van Kerk in Nood geprodu­ceerd.

Artwork en Visuals

Artwork voor de lea­der van deze serie is ont­wik­keld door Dominique Sturrus (Deel­ne­mer TMS jaar 1).
Visuals zijn geprodu­ceerd door Martijn Derksen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose