Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Orgelconcert-serie Bavokathedraal

Vanaf zondag 27 december

gepubliceerd: zaterdag, 19 december 2020
foto: Wim Koopman
Orgelconcert-serie Bavokathedraal

Gelukkig was het in de zomer van 2020 nog moge­lijk om een groot gedeelte van de orgel­con­cert-serie op de zater­dag­mid­dag door te laten gaan in de Ka­the­draal. Het maximum aantal toegestane bezoekers werd bijna bij elk concert gehaald. Dit jaar zijn de concerten ook opgeno­men en kunnen we tussen kerst en nieuw­jaar nog eens genieten van deze prach­tige muziek via Ka­the­draal TV.

Wil­li­brordus-orgel

Ori­gi­neel komt het Wil­li­brordus-Orgel uit de Wil­li­brord­kerk in Am­ster­dam. Het is gebouwd door Joseph Adema in 1923 voor deze Wil­li­brordus­kerk. Gelukkig kon het orgel na de afbraak van deze kerk een nieuw plaats vin­den in de Ka­the­drale Basiliek. Ondertussen staat het orgel alweer lan­ger in Haar­lem dan dat het in Am­ster­dam heeft gestaan!

On­der­houd

Inmiddels vindt er al enige tijd on­der­houd plaats aan dit bij­zon­dere orgel. De werk­zaam­he­den omvatten o.a. de schoonmaak van het 1e en 3e klavier en uitbrei­ding met een 8’ register op beide klavieren, res­tau­ra­tie van vijf balgen en herstel van de oor­spron­ke­lijke samen­stel­ling van de Mixturen. Volgend jaar wordt het 4e klavier herzien. Wanneer het orgel in 2023 hon­derd jaar bestaat zal het voltooid zijn.

Pro­gram­ma

De concerten wor­den op vier achtereen­volgende dagen op Ka­the­draal TV gezet om 17.15 uur. Het pro­gram­ma staat hier­on­der per concert uit­ge­werkt:

Zondag 27 de­cem­ber - Orgel­con­cert door Marc Fitze (Zwitzerland)

Uitvoe­ring 5 sep­tem­ber 2020

Maan­dag 28 de­cem­ber - Orgel­con­cert door Stephan van de Wijgert

Uitvoe­ring 12 sep­tem­ber 2020

Dins­dag 29 de­cem­ber - Orgel­con­cert door Tjeerd van der Ploeg

Uitvoe­ring 19 sep­tem­ber 2020

Woens­dag 30 de­cem­ber - Concert door Ton van Eck (orgel)
Maarten Elzinga & Arthur Kerklaan (trompet)

Uitvoe­ring 26 sep­tem­ber 2020
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose