Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Evangelii Gaudium - Online boekclub

Vanaf woensdag 20 januari - 19.00 uur - Online

gepubliceerd: maandag, 21 december 2020

Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert op drie woens­dag­avon­den een ‘online boek­club’ waarbij de Apos­to­lische Exhor­ta­tie Evangelii Gaudium wordt gelezen. Deze exhor­ta­tie over de ver­kon­di­ging van het Evan­ge­lie in de wereld van vandaag is ge­schre­ven naar aan­lei­ding van de bis­schop­pen­synode over de nieuwe evangeli­sa­tie in 2012.

“De vreugde van het Evan­ge­lie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ont­moe­ten. Zij die zich laten red­den door Hem, wor­den bevrijd van de zonde, het verdriet, de inner­lijke leegte, het isole­ment. Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren. In deze exhor­ta­tie wil ik mij richten tot de Christen­ge­lo­vigen om hen uit te nodigen tot een nieuwe fase in de evangeli­sa­tie die door deze vreugde wordt ge­ken­merkt, en wegen wijzen voor de tocht van de Kerk in de ko­men­de jaren.”

Data en tijd

  • Woens­dag 20 januari 2021
  • Woens­dag 3 februari 2021
  • Woens­dag 24 februari 2021

De online bij­een­komsten duren van 19.00 tot 20.30 uur en zijn bedoeld voor jon­ge­ren­wer­kers, pastores, cate­chisten, etcetera.

In­for­ma­tie en aanmel­den


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in LissabonBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose