Bisdom Haarlem-Amsterdam


Kerstnummer SamenKerk is ‘geboren’

gepubliceerd: donderdag, 17 december 2020

SamenKerk December 2020Vanaf komend weekend ligt het mooie kerst­num­mer 2020 van SamenKerk in uw paro­chie­kerk. Veel kerken zullen de ko­men­de (extra) open zijn om de kerst­stal te kunnen bezoeken. Of lees ’m op deze web­si­te.

In deze editie

In dit nummer onder andere:

  • Eerste kerstwens van onze bis­schop voor de lezers van SamenKerk: En toch wordt het Kerst­mis!
  • Kerstinter­view met mr. Frank Visser, al 25 jaar tele­vi­sie­rechter in Neder­land.
  • 150 jaar gele­den vochten Neder­lan­ders, waar­on­der velen uit West-Friesland, voor de paus: de zoeaven.
  • De kerst­puz­zel om een pracht­prijs te winnen: speciale, per­soon­lijke rond­lei­ding in de Sint-Bavo­kathe­draal in Haar­lem.
  • Voor kin­de­ren in de kerst­va­kan­tie: kerstcupcakes maken.
  • Door corona­maat­re­ge­len geen samenzang, maar zing mét SamenKerk het mooie kerst­lied “Een ster ging op uit Israël
  • En nog veel meer...

Lees hem online

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose