Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Delen smaakt naar meer

Adventsactie 2020 in teken van voedselzekerheid

gepubliceerd: zaterdag, 28 november 2020

Net als andere jaren or­ga­ni­seert Ad­vents­ac­tie ook dit jaar de Ad­vents­ac­tie­cam­pagne. Dit jaar staat de campagne in het teken van voedselzeker­heid. Het thema is ‘Delen smaakt naar meer’.

De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoe­ding, ziekte, gebrekkige oplei­ding en weer armoede. Ondervoe­ding is een be­lang­rijke schakel in deze cyclus. Ad­vents­ac­tie wil daar iets aan doen en steunt dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat ge­zin­nen zelf groente, granen en fruit kunnen ver­bou­wen en zo be­schik­ken over gezond en gevarieerd voedsel. Daar­mee wil Ad­vents­ac­tie de vicieuze cirkel helpen door­bre­ken.

Ondervoe­ding

Ondervoe­ding is een be­lang­rijke oor­zaak van armoede: jonge kin­de­ren die te weinig voe­dings­stof­fen binnen­krij­gen lopen een blijvende groeiachterstand op. Ze wor­den sneller ziek, ont­wik­ke­len zich langzamer dan gezonde leef­tijd­ge­nootjes en pres­te­ren min­der goed op school. De slechte voe­ding heeft dus invloed op hun ont­wik­ke­ling en toe­komst­moge­lijk­heden. De kans is groot dat ze later in een lage inko­mens­sec­tor en dus in armoede terecht komen.

Wat doet Ad­vents­ac­tie?

Ad­vents­ac­tie steunt dit jaar projecten die zich richten op voedselzeker­heid. Zo krijgen in Democra­tische Republiek Congo vijf­tig ge­zin­nen de beschik­king over gemeen­schap­pe­lijke akkers, ma­te­ri­alen en zaai­goed. De deel­ne­mers krijgen les in agra­rische en verkoop­tech­nieken. In Nicaragua leren families nieuwe land­bouw­tech­nieken met het oog op de aan­hou­dende droogte en op de West­bank wor­den boeren­ge­zinnen geholpen bij het opzetten van land­bouw­bedrijfjes. Op de web­si­te leest u meer over de projecten die Ad­vents­ac­tie steunt:

Uw steun

Help Ad­vents­ac­tie de projecten te onder­steunen. Doneer aan Ad­vents­ac­tie:

  • NL89 INGB 0653 1000 00
    t.n.v. Ad­vents­ac­tie, Den HaagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose