Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Website Vierkerstmis.nl online

gepubliceerd: vrijdag, 27 november 2020

Vierkerstmis.nlOp vrij­dag 27 no­vem­ber gaat de web­si­te Vierkerst­mis.nl online. Op deze web­si­te nodigen de Neder­landse R.-K. bis­schop­pen ie­der­een uit om ook dit jaar Kerst­mis te vieren, al is alles anders door Covid-19. De web­si­te biedt concrete hand­vat­ten om Kerst­mis te vieren, ook als er geen plek in de kerken is. Thuis vieren met een li­tur­gie­boekje voor de live stream of tele­vi­sie kan ook en wordt van harte aan­be­vo­len want Kerst­mis is te be­lang­rijk om niet te vieren.

Door de beper­kingen die er zijn in ver­band met Covid-19 kan er naar alle waar­schijn­lijk­heid maar een beperkt aantal aanwe­zigen bij elke kerst­vie­ring zijn. Maar Kerst­mis kan als be­lang­rijk hoog­feest juist in deze tijd mensen in­spi­re­ren en bemoe­digen met de bood­schap dat Jezus naar de wereld is geko­men om dichtbij te zijn in het leven van ie­der­een.

Vieren in verbin­ding

De web­si­te Vierkerst­mis.nl helpt ook om de eigen pa­ro­chie­web­site te vin­den zodat mensen daar kunnen kijken of ze een plek kunnen reserveren voor de kerst­missen. Is er geen plek, dan wordt er moge­lijk wel een live stream ver­zorgd, zodat ze thuis mee kunnen vieren. In het afgelopen jaar hebben veel pa­ro­chies erva­ring opgedaan met het live streamen van hun vie­rin­gen via in­ter­net. Dit biedt met de feest­da­gen de moge­lijk­heid om verbin­ding te maken met ie­der­een die normaal ge­spro­ken graag bij een van de kerst­vie­ringen had willen zijn. Verder zijn er de Eucha­ris­tie­vie­ringen op tele­vi­sie bij NPO2, uitgezon­den door de KRO. Ook daar kan men Kerst­mis meevieren.

Op Vierkerst­mis.nl is ver­der onder meer een link naar een web­si­te met li­tur­gie­boekjes voor de zon­da­gen van de Advent en de vie­rin­gen tij­dens de feest­da­gen te vin­den. Ook is er een directe link naar het kerst­ver­haal in Lucas 2. Tijdens de periode van de Advent wordt Vierkerst­mis.nl nog ver­der aan­ge­vuld met onder meer een doe­boekje voor ge­zin­nen, om thuis met de kin­de­ren mee te kunnen vieren en een video met een bood­schap van de bis­schop­pen, speciaal voor Kerst­mis 2020.

www.vierkerst­mis.nl

 

Kerst­poster

De NKSR heeft samen met de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie een Kerst­poster gemaakt die de aan­dacht ves­tigt op de nieuwe Vierkerst­mis.nl web­si­te.

Ideeënplatform Kerst­mis 2020

Kijk bovendien op ons eigen ideeënplatform voor prak­tische tips en in­spi­ra­tie:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose