Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Marialezing bij Ons' Lieve Heer op Solder

gepubliceerd: maandag, 30 november 2020

Ter afslui­ting van de ‘Lieve Maria’-pre­sen­ta­tie in het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder or­ga­ni­seert het museum op dins­dag 8 de­cem­ber 2020 een fees­te­lij­ke afslui­ting op de katho­lie­ke feest­dag van de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria. Mon­seig­neur Jan Hendriks van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal een lezing geven in de zol­der­kerk.

Voor­af­gaand aan de lezing is er op deze bij­zon­dere dag een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Nikolaas Basiliek in Am­ster­dam. Pastoor Eric Fennis zal de H.Mis celebreren.

Pro­gram­ma

tijd ac­ti­vi­teit locatie
18.00 uur Hoogmis Basiliek Sint-Nikolaas
Prins Hendrik­kade 73, Am­ster­dam
19.00 uur Lezing Ons’ Lieve Heer op Solder
Oude­zijds Voor­burgwal 38, Am­ster­dam

Toegang

De toegang tot de lezing is vrij, maar reserveren is nodig.
De tickets zijn hier verkrijg­baar: tickets.opsol­der.nl/maria­le­zing

Maal­tijd

Oor­spron­ke­lijk was een warme maal­tijd gepland tussen de Eucha­ris­tie­vie­ring en de lezing, maar door de corona­maat­re­ge­len is dit onder­deel helaas gesneu­veld. Met het wegvallen van de maal­tijd zijn ook de entree­kos­ten geschrapt. De lezing is nu gratis toe­gan­ke­lijk met reserve­ring.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose